Truy cập nội dung luôn

Bộ Công Thương tăng 3 chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2020

18/12/2020

Căn cứ Kế hoạch số 5395/KH-BCT ngày 24 tháng 7 năm 2020; tiếp theo Thông báo số 163/TB-BCT ngày 03 tháng 8 năm 2020, Bộ Công Thương thông báo về việc tăng chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2020 bằng hình thức thi tuyển như sau:

Tăng 03 chỉ tiêu tuyển dụng vào 02 vị trí tuyển dụng, cụ thể:

1. Chuyên viên công tác phòng vệ thương mại, Cục Phòng vệ thương mại: 02 chỉ tiêu; 

2. Chuyên viên quản trị công sở, Cục Xúc tiến thương mại: 01 chỉ tiêu.

Yêu cầu về trình độ đào tạo của vị trí tuyển dụng theo Thông báo số 163/TB-BCT ngày 03 tháng 8 năm 2020 của Bộ Công Thương.

Vụ Tổ chức cán bộ


Tags:
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ