Truy cập nội dung luôn

Thông báo tăng chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2020

15/12/2020

Căn cứ Kế hoạch số 5395/KH-BCT ngày 24 tháng 7 năm 2020; tiếp theo Thông báo số 163/TB-BCT ngày 03 tháng 8 năm 2020, Bộ Công Thương thông báo về việc tăng chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2020 bằng hình thức thi tuyển như sau:

Tăng 05 chỉ tiêu tuyển dụng vào 02 vị trí tuyển dụng, cụ thể:

1. Chuyên viên theo dõi thị trường nói tiếng Anh, Vụ Thị trường châu Á - châu Phi: 03 chỉ tiêu;

2. Chuyên viên điều tiết, giám sát thị trường điện, Cục Điều tiết điện lực: 02 chỉ tiêu.

Yêu cầu về trình độ đào tạo của vị trí tuyển dụng theo Thông báo số 163/TB-BCT ngày 03 tháng 8 năm 2020 của Bộ Công Thương.

Vụ Tổ chức cán bộ


Tags:
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ