DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN BỘ CÔNG THƯƠNG

TT Họ tên, chức danh ĐTCQ Email FAX
I BAN CHỈ HUY
1 Ông Hoàng Quốc Vượng, Thứ trưởng Bộ Công Thương- Trưởng ban 04.22202231 vuonghq@moit.gov.vn  
2 Ông Đỗ Quang Vinh, Cục trưởng Cục ATMT- Phó Trưởng ban thường trực 04.22218318 vinhdq@moit.gov.vn 04.22218321
3 Ông Cao Anh Dũng, Phó Cục trưởng Cục ATMT- Phó Trưởng ban 04.22218319 dungca@moit.gov.vn 04.22218321
4 Ông Đỗ Đức Quân, Phó Vụ trưởng Vụ Năng lượng- Phó Trưởng ban 04.22218319 dungca@moit.gov.vn 04.22218321
5 Ông Vũ Xuân Mừng, Phó Trưởng CQ Đại diện BCT tại TPHCM 08.38232240 Mungvx@moit.gov.vn 08.38290852
6 Ông Đỗ Thanh Lam, Phó Cục trưởng Cục quản lý thị trường - Ủy viên 04.38254292 Lamdt@moit.gov.vn 04.39342726
7 Ông Nguyễn Xuân Chiến, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước - Ủy viên 04.22205498 chiennx@moit.gov.vn 04.22205528
8 Ông Phạm Văn Điển, Phó Văn phòng Bộ - Ủy viên 04.22202105 dienpv@moit.gov.vn  
9 Ông Nguyễn Vũ Quang, Phó Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực- Ủy viên 04.22120079 quangnv@moit.gov.vn 04.35543049/ 04.35543008
10 Ông Đặng Hoàng An, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam - Ủy viên 04.2201282 andh@evn.com.vn 04.22201364
11 Ông Đỗ Văn Hậu, Phó Tổng giám đốc PVN, Uỷ viên 04.37725828 haudv@pvn.vn 04.37725763
12 Ông Vũ Thành Lâm, Phó Tổng giám đốc Vinacomin-Ủy viên 0333.611509 Lamvt@vinacomin.vn  
13 Ông Ngô Mạnh Hoài, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam - Ủy viên 04.38266626 ngomanhhoai58@yahoo.com.vn  
14 Ông Vương Thái Dũng, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Xăng dầu, Uỷ viên 04.38519551 dungvt@petrolimex.com.vn 04.38512410
II VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC
1 Ông Cao Anh Dũng, Phó Cục trưởng Cục ATMT- Phó Trưởng ban, Chánh Văn phòng thường trực 04.22218319 dungca@moit.gov.vn 04.22218321
2 Ông Lê Trọng Phong, Cục ATMT, Phó Chánh Văn phòng thường trực 04.22218315/ 04 39393661 phongltr@moit.gov.vn 04.22218321
3 Ông Tô Xuân Bảo, Cục ATMT, thành viên 04.22218310 Baotx@moit.gov.vn 04.22218321
4 Ông Nguyễn Như Nam, Cục ATMT, thành viên 04 22218313 namnn@moit.gov.vn 04.22218321
5 Bà Trần Lan Thanh, Cục ATMT, thành viên 04 22218311 thanhtl@moit.gov.vn 04.22218321
6 Bà Cung Thị Hạnh, Cục ATMT, thành viên 04.22218323 hanhct@moit.gov.vn 04.22218321
7 Ông Phạm Quang Hiền, Cục ATMT, thành viên 04.22218320 hienpq@moit.gov.vn 04.22218321
8 Ông Cao Lương Vũ, Cục Quản lý thị trường, thành viên 04 38255834 vucl@moit.gov.vn 04.39342726
9 Ông Đỗ Hữu Huy, Văn phòng Bộ, thành viên 04.22202204 huydh@moit.gov.vn  
10 Ông Hoàng Anh Tuấn, Vụ TTTN, thành viên 04.22205503 Tuanha@moit.gov.vn  
11 Ông Trịnh Quốc Vũ, Cục Điều tiết điện lực, thành viên 04.22147471 vutq@moit.gov.vn 04.35543049/ 04.35543008
12 Ông Nguyễn Hồng Thạch, EVN thành viên 04 22201349 thachnh@evn.com.vn 04 22201332
13 Ông Đinh Thế Hùng, PVN, thành viên   hungdt@pvn.vn  
14 Ông Trần Miên, Vinacomin, thành viên 033.3822640 Mient@vinacomin.vn 033.3827741
15 Ông Hoàng Mạnh Tiến, TĐ Hoá chất Việt Nam, thành viên 04.38247270 manhtien.hoang@gmail.com 04.39336108
16 Ông Nguyễn Trung Kiên, Petrolimex, thành viên 04.38512603 kiennt@petrolimex.com.vn 04.38519203
Video
Xem toàn bộ
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3