HỌP BÁO CHƯƠNG TRÌNH NHẬN DIỆN HÀNG VIỆT NAM NĂM 2015 - TỰ HÀO HÀNG VIỆT NAM
Họp báo Chương trình Nhận diện hàng Việt Nam năm 2015 - Tự hào hàng Việt Nam
26/07/2017

Họp báo Chương trình Nhận diện hàng Việt Nam năm 2015 - Tự hào hàng Việt Nam
26/07/2017

Họp báo Chương trình Nhận diện hàng Việt Nam năm 2015 - Tự hào hàng Việt Nam
26/07/2017

Họp báo Chương trình Nhận diện hàng Việt Nam năm 2015 - Tự hào hàng Việt Nam
26/07/2017