NGÀNH CÔNG THƯƠNG ĐÓN NHẬN HUÂN CHƯƠNG HỒ CHÍ MINH NHÂN KỶ NIỆM 65 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG
Ngành Công Thương đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống
27/07/2017

Ngành Công Thương đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống
27/07/2017

Ngành Công Thương đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống
27/07/2017

Ngành Công Thương đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống
27/07/2017

Ngành Công Thương đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống
27/07/2017

Ngành Công Thương đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống
27/07/2017

Ngành Công Thương đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống
27/07/2017

Ngành Công Thương đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống
27/07/2017