6 tháng đầu năm: Vinataba nộp ngân sách hơn 5 nghìn tỷ đồng