Thương vụ Việt Nam tại Mi-an-ma

Địa chỉ: 28-29 Kyauk Kone Road, Yankin Township, Yangon, Myanmar

Điện thoại: + 95 18566076, ext.103

Fax: + 95 18550220

Email:mm@moit.gov.vn

Lãnh đạo đơn vị