Thương vụ Việt Nam tại Lào

Địa chỉ: 76 Sisangvone Road, Vientiane Lao P.D.R

Điện thoại: +856 21451990

Fax: +856 21454743

Email:la@moit.gov.vn

Lãnh đạo đơn vị

Điện thoại: +856 21451990/ +856 209 1808 999; +84 912816215

Email: la@moit.gov.vn

Điện thoại: (00856 20) 9600 5158

Email: dunghd@moit.gov.vn