HỎI ĐÁP TRỰC TUYẾN
Nhận biết sản phẩm dệt may đã được phép đưa ra thị trường Việt Nam
Làm thế nào để 1 cá nhân nhận biết được sản phẩm dệt may đang bày bán tại 1 cửa hàng/hiệu buôn là đã đươc phép đưa ra thị trường Việt Nam (Ví dụ: Ông A mua 1 mãnh vải B và 1 áo sơ mi C tại 1 cửa hàng, hiệu buôn thì làm cách nào để biết các sản phẩm trên là được phép mua, bán (đưa ra thị trường)?
Người gửi: Doan Thu;
CÂU TRẢ LỜI

Mục 3.1 Quy chuẩn QCVN 01:2017/BCT quy định “ Các sản phẩm, hàng hóa trước khi đưa ra tiêu thụ trên thị trường Việt Nam phải được công bố hợp quy phù hợp với quy định tại Quy chuẩn này; gắn dấu hợp quy (dấu CR)”.

Dấu CR gắn trên sản phẩm là dấu hiệu để nhận biết hàng hóa, sản phẩm đã được kiểm tra, chứng nhận hợp quy theo quy định tại quy chuẩn QCVN 01:2017/BCT.

Để có thể mua được sản phẩm đã được kiểm tra, chứng nhận hợp quy (đạt yêu cầu về chất lượng), người tiêu dùng kiểm tra xem sản phẩm đã được gắn dấu CR chưa (nếu có dấu CR tức là sản phẩm đã được kiểm tra, chứng nhận hợp quy; nếu không có thì có thể sản phẩm chưa được kiểm tra, chứng nhận hợp quy), trong trường hợp này người tiêu dùng (người mua) có thể hỏi người bán hàng hoặc chủ của hàng. Người tiêu dùng (người mua) quyết định việc có mua sản phẩm hay không.