HỎI ĐÁP TRỰC TUYẾN
Công bố hợp quy và dãn nhãn CR
Công ty chúng tôi là doanh nghiệp FDI sản xuất ra vải trong danh mục I thông tư 21/2017/TT-BCT sau đó bán cho các công ty trong nước , và công ty này mua làm nguyên liệu để sản xuất ra quần áo và xuất khẩu ra nước ngoài. Vậy trường hợp này doanh nghiệp chúng tôi có phải công bố hợp quy và dán nhãn CR không ? Trường hợp chúng tôi yêu cầu người mua hàng làm cam kết chỉ sử dụng để sản xuất hàng xuất khẩu mà không tiêu dùng tại Việt Nam thì có phải thực hiện theo thông tư 21 hay không
Người gửi: Đới Thúy;
CÂU TRẢ LỜI

Tại 1.3.1 QCVN 01:2017/BCT quy định “Đưa ra thị trường Việt Nam: là việc tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh sản phẩm dệt may thực hiện hành vi mua bán, trao đổi, tiếp thị với tổ chức, cá nhân khác”;

Căn cứ các quy định nêu trên, cho thấy sản phẩm dệt may chịu sự điều chỉnh của QCVN 01:2017/BCT là các sản phẩm thuộc đối tượng phải kiểm tra chất lượng khi đưa ra thị trường Việt Nam, các sản phẩm dệt may để xuất khẩu ra nước ngoài, không thuộc đối tượng điều chỉnh của QCVN 01:2017/BCT, hay nói cách khác các sản phẩm này không bắt buộc phải công bố hợp quy, gắn nhãn CR theo quy định tại Thông tư số 21.

QCVN không quy định cụ thể doanh nghiệp bán (nguyên vật liệu; sản phẩm) hay doanh nghiệp mua phải thực hiện việc hợp quy, công bố hợp quy và gắn dấu CR, việc này do các doanh nghiệp tự thỏa thuận, tuy nhiên phải đảm bảo nguyên tắc các sản phẩm, hàng hóa trước khi đưa ra tiêu thụ trên thị trường Việt Nam phải được công bố hợp gắn dấu hợp quy CR.

Việc công bố hợp quy cho nguyên liệu nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp may giảm chi phí công bố hợp quy cho sản phẩm cuối cùng. Các sản phẩm sản xuất từ nguyên liệu đã công bố hợp quy không phải lấy mẫu mà chỉ căn cứ trên kế hoạch sản xuất để công bố hợp quy cho các dòng sản phẩm may từ nguyên liệu này, điều này tiết kiệm cho doanh nghiệp tiền thử nghiệm và không phải lấy mẫu từ sản phẩm hoàn thiện để đánh giá hợp quy.