HỎI ĐÁP TRỰC TUYẾN
Thanh tra, kiểm tra về việc thực hiện TT 21 của Doanh nghiệp
bên tôi là doanh nghiệp dệt may có sản phẩm chịu sự điều chỉnh của TT21, chúng tôi có một số câu hỏi thắc mắc cho Quý cơ quan như sau: 1. Nếu DN chúng tôi đã thực hiện công bố hợp quy sản phẩm dệt may nhưng không gửi hồ sơ đến Sở Công thương tỉnh thì DN chúng tôi có bị phạt không? và phạt thì căn cứ nghị định xử phạt nào? 2. nếu Sở Công thương kiểm tra, thanh tra Doanh nghiệp về việc thực hiện TT 21 thì kiểm tra ở mức độ nào? kiểm tra về những thủ tục gì ở Doanh nghiệp
Người gửi: Trang Nguyen;
CÂU TRẢ LỜI

1. Thủ tục gửi hồ sơ công bố hợp quy đến Sở Công Thương được quy định tại Thông tư 21 (Thông tư là văn bản quy phạm pháp luật). Trong trường hợp Công ty không thực hiện theo quy định của văn bản quy phạm pháp luật (ở đây là quy định về thủ tục công bố hợp quy tại Thông tư 21) sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

Hành vi nêu trên sẽ bị xử phạt theo quy định tại Nghị định 119/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa (cụ thể tại điểm b Khoản 3 Điều 19).

2. Tại mục 4 QCVN 01:2017/BCT quy định: “Trách nhiệm và tổ chức thực hiện”, cụ thể như sau:

- Trách nhiệm của Tổng cục Quản lý thị trường:

Tổng cục Quản lý thị trường có trách nhiệm tổ chức và chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm quy định về chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo quy định tại Quy chuẩn;

- Trách nhiệm của Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

+ Tiếp nhận công bố hợp quy và đăng trên cổng thông tin của Sở;

+ Báo cáo Bộ Công Thương số lượng sản phẩm công bố hợp quy vào tuần cuối cùng của quý II và quý IV hàng năm. (theo mẫu báo cáo số 02 quy định tại Phụ lục IV kèm theo Quy chuẩn này).

Căn cứ quy định nêu trên cho thấy, Sở Công Thương không có trách nhiệm kiểm tra, thanh tra Doanh nghiệp về việc thực hiện TT 21.