HỎI ĐÁP TRỰC TUYẾN
Miễn giảm kiểm tra chất lượng và công bố hợp quy
Câu hỏi 1: Theo quy định của thông tư 21, sản phẩm dệt may phải được công bố hợp quy trước khi đưa ra thị trường -> chúng tôi có thể hiểu là đưa ra thị trường cho người tiêu dùng cuối cùng hay thế nào? ( Công ty chúng tôi (A) nhập khẩu vải dệt thoi để bán cho công ty B ( sản xuất ghế). Sau đó công ty B sẽ bán ghế cho công ty C để lắp ráp ô tô và tiêu thụ ô tô ở thị trường trong nước. Như vậy công ty A hay công ty C phải làm công bố hợp quy? Câu hỏi 2: Sản phẩm vải dệt thoi nói trên sau 3 lần nhập khẩu liên tiếp mà phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hàm lượng formaldehyde và amind thơm thì có được miễn kiểm tra và làm công bố hợp quy không? Câu hỏi 3: Tự công bố hợp quy đối với hàng nhập khẩu: Doanh nghiệp cần phải thu thập những hồ sơ gì từ bên xuất khẩu để có thể đánh giá được hàng hóa phù hợp quy chuẩn kỹ thuật? Câu hỏi 4: Việc kiểm tra sự tuân thủ pháp luật đối với sản phẩm dệt may sẽ được Bộ công thương quản lý như nào?
Người gửi: Tran Thi Thanh Hoa;
CÂU TRẢ LỜI

1. Tại 1.3.1 QCVN 01:2017/BCT quy định “Đưa ra thị trường Việt Nam: là việc tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh sản phẩm dệt may thực hiện hành vi mua bán, trao đổi, tiếp thị với tổ chức, cá nhân khác”;

Căn cứ các quy định nêu trên, cho thấy sản phẩm dệt may chịu sự điều chỉnh của QCVN 01:2017/BCT là các sản phẩm thuộc đối tượng phải kiểm tra chất lượng khi đưa ra thị trường Việt Nam.

QCVN không quy định cụ thể doanh nghiệp bán (nguyên vật liệu; sản phẩm) hay doanh nghiệp mua phải thực hiện việc hợp quy, công bố hợp quy và gắn dấu CR, việc này do các doanh nghiệp tự thỏa thuận, tuy nhiên phải đảm bảo nguyên tắc các sản phẩm, hàng hóa trước khi đưa ra tiêu thụ trên thị trường Việt Nam phải được công bố hợp gắn dấu hợp quy CR.

2. QCVN 01:2017/BCT không quy định việc miễn kiểm tra và làm công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa sau 3 lần nhập khẩu liên tiếp và được chứng nhận phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật.

3. Hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện tự công bố hợp quy được quy định cụ thể tại mục 3.1 nội dung 3. Quy định về quản lý của QCVN 01:2017/BCT.

Để tạo điều kiện thuận lợi khi thực hiện, Bộ Công Thương đã hướng dẫn cụ thể tại các văn bản số 3912/BCT-KHCN ngày 21 tháng 5 năm 2018; số 7993/BCT-KHCN ngày 02 tháng 10 năm 2018; số 939/BCT-KHCN ngày 15 tháng 02 năm 2019 (các văn bản này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Công Thương).

Bộ Công Thương đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu các quy định tại QCVN 01:2017/BCT và các hướng dẫn tại các văn bản nêu trên để tổ chức thực hiện nhằm tiết kiệm thời gian, kinh phí nhưng vẫn đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.

4. Tại mục 4.1.2. QCVN 01:2017/BCT quy định: Tổng cục Quản lý thị trường có trách nhiệm tổ chức và chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm quy định về chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo quy định tại Quy chuẩn.

Việc kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm sẽ được Tổng cục Quản lý thị trường lên kế hoạch, tổ chức thực hiện theo đúng chức năng, thẩm quyền của Tổng cục Quản lý thị trường đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt. Kết quả thực hiện sẽ được báo cáo Lãnh đạo Bộ Công Thương.