Dự toán ngân sách năm đã được cấp có thẩm quyền giao

STT Tên báo cáo Năm/Chu kỳ báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1 Quyết định về việc điều chỉnh giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 2019 Theo quy định Luật Ngân sách 2241/QĐ-BCT 26/07/2019
2 Công văn về việc xây dựng dự toán kinh phí phục vụ công tác chuẩn bị và tổ chức các hội nghị, hoạt động của nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2020 2019 Theo quy định Luật Ngân sách 5179/BCT-TC 19/07/2019
3 Quyết định về việc giao bổ sung kinh phí và điều chỉnh kinh phí năm 2019 2019 Theo quy định Luật Ngân sách 1678/QĐ-BCT 14/06/2019
4 Quyết định về việc điều chỉnh giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 2019 Theo quy định Luật Ngân sách 1400/QĐ-BCT 24/05/2019
5 Quyết định về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 2019 Theo quy định Luật Ngân sách 5107/QĐ-BCT 28/12/2018
6 Dự toán ngân sách năm đã được cấp có thẩm quyền giao 2019 Mẫu A 5008/QĐ-BCT 27/12/2018