HỎI ĐÁP TRỰC TUYẾN
Chủ đề:
Tiêu đề:

Danh sách câu hỏi

STT Câu hỏi Chủ đề Người hỏi Trạng thái
1 Tịch thu hàng hóa là áo quần nhập lậu có cần đi giám định không? Thông tư 21 Hồ Thị Thủy Tiên Đã trả lời
2 Giải đáp công văn 765 Thông tư 21 Huy khôi Đã trả lời
3 Sản phẩm dệt may bán cho doanh nghiệp trong Khu công nghiệp, Khu chế xuất có cần công bố hợp quy không Thông tư 21 Ha Do Đã trả lời
4 Công bố hợp quy cho vải bán Thông tư 21 ĐỚI THÚY Đã trả lời
5 Thanh tra, kiểm tra về việc thực hiện TT 21 của Doanh nghiệp Thông tư 21 Trang Nguyen Đã trả lời
6 Miễn giảm kiểm tra chất lượng và công bố hợp quy Thông tư 21 Tran Thi Thanh Hoa Đã trả lời
7 Công bố hợp quy và dãn nhãn CR Thông tư 21 Đới Thúy Đã trả lời
8 Nhận biết sản phẩm dệt may đã được phép đưa ra thị trường Việt Nam Thông tư 21 Doan Thu Đã trả lời
9 Các mặt hàng theo QĐ 765 Thông tư 21 Thục Anh Đã trả lời
10 Quyết định 765/QĐ-BCT Danh mục các mặt hàng được cắt giảm kiểm tra chuyên ngành thuộc trách nhiệm của BCT Thông tư 21 Nguyễn Thị Như Khánh (khanh.nguyen@tpptrading.vn) Đã trả lời
(Tổng số: 32 câu hỏi)