NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI


STT Tên công ty Quốc tịch Mã số đăng ký Ngày Cấp Lĩnh vực
1 CBTL Franchising, LLC Hoa Kỳ NQV-000013 24/10/2013
Kinh doanh các sản phẩm nhãn hiệu "The Coffee Bean & Tea Leaf" và "Ice Blended"

 

2 TNHH Vũ Giang Việt Nam NQR-41-000003 30/11/2007 Cửa hàng Cafe Bobby Brewers
3 CP-SX-TM-DV Phở hai mười bốn Việt Nam NQR-41-000002 09/5/2007 Nhà hàng Phở 24
4 Doanh nghiệp tư nhân TM-DV Đức Triều Việt Nam NQR-41-000001 26/02/2007

Các sản phẩm giày, dép da, túi xách da thời trang mang thương hiệu T&T