Truy cập nội dung luôn

Đảm bảo thực hiện có hiệu quả mục tiêu cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực Công Thương

01/04/2014

Ngày 24 tháng 03 năm 2014, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 11/2014/TT-BCT quy định về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

Theo đó, nguyên tắc kiểm soát thủ tục hành chính phải được thực hiện có hiệu quả mục tiêu cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực Công Thương và bảo đảm quy định thủ tục hành chính công khai, đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện; tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức của đối tượng và cơ quan thực hiện thủ tục hành chính; kịp thời loại bỏ những thủ tục hành chính không phù hợp, phức tạp, phiền hà.

Trên tinh thần đó, hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính được thực hiện một cách đồng bộ, đầy đủ từ việc ban hành thủ tục hành chính đến việc thực hiện các thủ tục hành chính, bao gồm các hoạt động cụ thể như: Kiểm soát thủ tục hành chính trong quá trình lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; kiểm soát thủ tục hành chính trong quá trình soạn thảo, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật; công bố thủ tục hành chính; niêm yết thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó, Thông tư số 11/2014/TT-BCT cũng quy định một cách chi tiết và đầy đủ về nội dung và cách thức kiểm tra nghiệp vụ thực hiện thủ tục hành chính.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 08 tháng 5 năm 2014 và bãi bỏ các Quyết định 4146/QĐ-BCT ngày 17 tháng 8 năm 2011 ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính của Bộ Công Thương; Quyết định 5515/QĐ-BCT ngày 24 tháng 10 năm 2011 ban hành Quy chế Phối hợp thống kê, công bố, công khai thủ tục hành chính của Bộ Công Thương.

Chi tiết, xem tại đây.Bình luận
Tags:11/2014/TT-BCT5515/QĐ-BCT4146/QĐ-BCTthu tuc hanh chinh
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ