Truy cập nội dung luôn

Đăng ký tham dự các khóa đào tạo cho cán bộ quản lý nhà nước về chính sách công nghiệp hỗ trợ

17/05/2019

Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương trân trọng thông báo tới các đơn vị để đăng ký tham dự các khóa đào tạo cho cán bộ quản lý nhà nước về chính sách công nghiệp hỗ trợ.

Căn cứ Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ từ năm 2016 đến năm 2025; Căn cứ Quyết định số 5114/QĐ-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2019; Căn cứ Quyết định số 644/QĐ-BCT ngày 20 tháng 03 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 5114/QĐ-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2018 về việc phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2019; Căn cứ Quyết định số 837/QĐ-BCT ngày 05 tháng 04 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt dự toán chi tiết đề án thuộc Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2019; Căn cứ vào Hợp đồng giao đề án số 26/2019HĐ-CN/CNHT ngày 2 tháng 5 năm 2019 giữa Cục Công nghiệp – Bộ trưởng Bộ Công Thương và Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương về việc giao nhiệm vụ “Xây dựng và tổ chức các khóa đào tạo cho cán bộ quản lý Nhà nước về chính sách công nghiệp hỗ trợ” cụ thể như sau:

1. Đối tượng: Cán bộ thuộc các Sở Công Thương; Sở Kế hoạch đầu tư; Sở Tài chính; Ban quản lý các khu công nghiệp; Hội/Hiệp hội; Tổng công ty/Ngành hàng….

2. Nội dung: Nâng cao nhận thức và trình độ cho cán bộ quản lý Nhà nước về chính sách phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ.

3. Kinh phí: Nhà nước cấp 100% học phí, tài liệu,

4. Thông tin chi tiết và liên hệ:

Địa chỉ: Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương

Số 193 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội.

Liên hệ: Đ/c Bùi Thị Hồng Thủy Mobile: 090.324.8485

Điện thoại: 024. 36444720 Fax: 024. 36440498

Email: hongthuy247@gmail.com

Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương rất mong Quý Sở Công Thương các tỉnh, thông tin rộng rãi tới các đơn vị được biết và đăng ký về Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương, tham dự khóa học.

Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương


Tags:
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ