Truy cập nội dung luôn

Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

23/08/2019

Sáng ngày 23/8/2019, Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm kiểm điểm những công việc đã triển khai, đánh giá những kết quả đã đạt được và xây dựng giải pháp để thực hiện tốt hơn nữa về việc “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tham dự Hội nghị Sơ kết có ông Nguyễn Trung Hiếu - Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy khối - Phó trưởng ban Thường trực - Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, ông Hồ Lê Nghĩa, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam; bà Trần Thị Hoàng Mai - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam cùng các lãnh đạo Tổng Công ty.

Báo cáo tại Hội nghị, bà Trần Thị Hoàng Mai - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng Công ty cho biết, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW tại Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam trong những năm qua đã được các cấp ủy đảng triển khai nghiêm túc, nề nếp, trở thành hoạt động thường xuyên, tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động Vinataba luôn hăng hái thi đua “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn vì sự phát triển bền vững của Tổng công ty.

 Bà Trần Thị Hoàng Mai - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam báo cáo tại Hội nghị

Trong 3 năm qua, Đảng bộ và các cơ sở đảng trực thuộc đã bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW, vận dụng sáng tạo, linh hoạt và chủ động triển khai thực hiện các nội dung phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và các đơn vị. Chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm”. Tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục, có hệ thống các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để cán bộ, đảng viên, quần chúng học tập và làm theo. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt các đợt học tập, quán triệt Chỉ thị 05 trong toàn Đảng bộ. Các cấp ủy đảng trực thuộc nghiêm túc quán triệt, triển khai Chỉ thị 05 tới từng chi bộ, tổ chức cho toàn thể cán bộ, đảng viên xây dựng nội dung cam kết thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn và chức trách nhiệm vụ được giao. 

Khẳng định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của mỗi bộ phận, tổ chức và cá nhân trong ngôi nhà chung Vinataba, ông Hồ Lê Nghĩa, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam chia sẻ, Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam và các cơ sở đảng trực thuộc đã nghiêm túc triển khai một cách chủ động, vận dụng sáng tạo và thực hiện một cách linh hoạt các nội dung của Chỉ thị phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và các đơn vị thành viên. 

Bên cạnh đó, đã không ngừng đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ và tập thể người lao động, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, của tổ chức đảng và chính quyền các cấp.

 Ông Hồ Lê Nghĩa, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Nhận thức được tầm quan trọng của Chỉ thị, toàn bộ Tổng công ty không chỉ tổ chức tốt các đợt học tập, quán triệt Chỉ thị 05 tới từng chi bộ, từng cán bộ, đảng viên và người lao động, mà còn vận dụng sáng tạo có hiệu quả trong các kỳ sinh hoạt chuyên đề của Đảng ủy Tổng công ty và các cấp ủy đảng trực thuộc. Tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục, có hệ thống các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để cán bộ, đảng viên, quần chúng học tập và làm theo.

Ông Hồ Lê Nghĩa tin tưởng qua Hội nghị, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong toàn Đảng bộ Tổng công ty sẽ có bước tiến mới đạt nhiều thành công hơn nữa trong các năm tiếp theo, sẽ xuất hiện thêm nhiều tấm gương tập thể, cá nhân điển hình xuất sắc tiêu biểu được tuyên dương khen thưởng trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phương Thảo


Tags:
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ