Truy cập nội dung luôn

Điều chỉnh theo hướng giảm thuế suất thuế xuất khẩu một số mặt hàng cao su

19/11/2013

Ngày 11 tháng 11 năm 2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 157/2013/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng cao su thuộc nhóm 40.01, 40.02, 40.05 quy định tại Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2012.

Theo đó, kể từ ngày 26 tháng 12 năm 2013, mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng cao su hỗn hợp, chưa lưu hóa, ở dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, lá hoặc dải; mủ cao su tự nhiên, đã hoặc chưa tiền lưu hóa và crếp từ mủ cao su thuộc nhóm cao su tự nhiên, nhựa cây balata, nhựa két, nhựa cây cúc cao su, nhựa cây họ sacolasea và các loại nhựa tự nhiên tương tự, ở dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, lá hoặc dải giảm 2%, từ 3% xuống còn 1%.

Mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với cao su tổng hợp thuộc nhóm cao su tổng hợp và các chất thay thế cao su dẫn xuất từ dầu, ở dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, lá hoặc dải; hỗn hợp của một sản phẩm bất kỳ của nhóm 40.01 với một sản phẩm bất kỳ của nhóm này, ở dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, lá hoặc dải cũng giảm từ 5% xuống còn 1% (giảm 4% so với quy định hiện hành).

Riêng đối với các loại cao su khác thuộc nhóm 40.01 và 40.02, mức thuế suất thuế xuất khẩu vẫn giữ nguyên ở mức 0%.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 12 năm 2013.

Chi tiết văn bản xem tại đâyBình luận
Tags:
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ