Truy cập nội dung luôn

03 nhóm tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp Nhà nước

26/06/2014

Ngày 18 tháng 06 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 37/2014/QĐ-TTg ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp (DN) Nhà nước.

Theo đó, kể từ ngày 06 tháng 08 năm 2014, vấn đề về tiêu chí, danh muc phân loại những DN thực hiện cổ phần hóa, Nhà nước nắm giữ trên 50% tổng số cổ phần sẽ được tách thành 03 nhóm nhỏ thay vì gộp chung thành 01 nhóm tiêu chí, danh mục phân loại như hiện hành, bao gồm: DN thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa, Nhà nước nắm giữ trên 50% đến dưới 65% tổng số cổ phần; DN thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa, Nhà nước nắm giữ từ 65% đến dưới 75% tổng số cổ phần và DN thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa, Nhà nước nắm giữ 75% tổng số cổ phần trở lên.

Trong đó, cụ thể những DN thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa, Nhà nước nắm giữ từ 75% tổng số cổ phần trở lên bao gồm: DN quản lý, khai thác, bảo trì cảng hàng không, sân bay (trừ các cảng hàng không, sân bay có vai trò, vị trí quan trọng đối với quốc phòng, an ninh); DN quản lý, bảo trì hệ thống đường bộ, đường thủy nội địa; bảo trì hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia; DN cung cấp cơ sở hạ tầng viễn thông; khai thác khoáng sản quy mô lớn và khai thác dầu mỏ, khí tự nhiên.

DN thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa, Nhà nước nắm giữ từ 65% đến dưới 75% tổng số cổ phần gồm các DN chế biến dầu mỏ và khí tự nhiên; DN tài chính, ngân hàng (không bao gồm bảo hiểm, chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty tài chính, cho thuê tài chính), vận chuyển hàng không; DN có vai trò đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, bình ổn thị trường, hoạt động trong các lĩnh vực như: Bán buôn thuốc phòng bệnh, chữa bệnh; bán buôn lương thực và bán buôn xăng dầu... Đặc biệt, cũng từ ngày 06/08, DN sản xuất thuốc lá điếu sẽ được xếp vào nhóm những DN Nhà nước nắm giữ từ 65% đến dưới 75% tổng số cổ phần thay vì nhóm những DN Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ như trước đây.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 08 năm 2014 và thay thế Quyết định số 14/2011/QĐ-TTg ngày 04 tháng 03 năm 2011.

Chi tiết Quyết định xem tại đây.Bình luận
Tags:co phan hoanha nuocdanh mucphan loai doanh nghieptieu chi
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ