Truy cập nội dung luôn
Hoạt động Xem cỡ chữ

6 nhiệm vụ trọng tâm Đảng ủy Bộ Công Thương triển khai trong năm 2020

14/01/2020

Chiều ngày 14/01/2019, Đảng ủy Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đảng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. TS. Trương Xuân Cừ - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Ủy viên Ban cán sự đảng - Bí thư Đảng ủy Bộ - Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng chủ trì Hội nghị.

Nhiều chuyển biến tích cực trong công tác đảng năm 2019

Năm 2019 là năm thứ tư thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Nghị quyết Đại hội II của Đảng bộ Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2015-2020, là năm tiếp tục triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 9, 10, 11 khóa XII của Đảng; đồng thời, là năm cuối cùng triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, cũng như cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội II Đảng bộ Bộ Công Thương.

Ủy viên Ban cán sự đảng - Bí thư Đảng ủy Bộ - Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Bộ - Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng cho biết, năm 2019 ghi nhận sự nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Công Thương, nỗ lực vượt qua khó khăn, đạt nhiều kết quả tích cực, đáng ghi nhận, đạt và vượt các chỉ tiêu như: : tổng kim ngạch xuất nhập khẩu vượt mốc 500 tỷ USD; công tác quản lý Nhà nước về chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại, gian lận thương mại, xuất xứ được củng cố, góp phần quan trọng ổn định thị trường; là Bộ đầu tiên thực hiện kết nối với Cổng dịch vụ công Quốc gia...

Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng khẳng định, đóng góp đáng kể vào những kết quả chung đó của Bộ Công Thương là vai trò quan trọng của Đảng bộ Bộ Công Thương trong việc lãnh đạo, tham gia lãnh đạo thực hiện các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mình. Trong công tác xây dựng Đảng, năm 2019 Đảng bộ Bộ Công Thương đã có những chuyển biến tích cực:

Triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng năm 2019, với chủ đề: “Tăng cường củng cố tổ chức; tập trung duy trì nền nếp, kỷ cương kỷ luật đảng, tạo tiền đề tổ chức Đại hội Đảng các cấp vào năm 2020”;

Tổ chức đồng bộ và có hiệu quả việc học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, của Đảng ủy Khối, đặc biệt là các Nghị quyết Đại hội XII của Đảng;

Các tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ Bộ Công Thương được kiện toàn và hoạt động tốt;

Lãnh đạo xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng;

Phối hợp chặt chẽ, tích cực, trách nhiệm cao với Ban cán sự đảng Bộ Công Thương về công tác Đảng, nhiệm vụ chính trị và công tác tổ chức, cán bộ của Bộ Công Thương.

Bí thư Đảng ủy Bộ nhấn mạnh, Hội nghị tổng kết công tác Đảng lần này có nhiệm vụ đánh giá những kết quả đã đạt được; những hạn chế, tồn tại trong năm qua, chỉ ra những nguyên nhân, trên cơ sở đó, đề ra các giải pháp thực hiện trong năm tới.

Tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt công tác xây dựng Đảng

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2020, toàn Đảng bộ thống nhất, năm 2020, Bộ Công Thương đang tiếp tục triển khai nhiều giải pháp nhằm tạo chuyển biến rõ rệt trong trong việc hoàn thiện, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế, góp phần hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ được Đảng, Quốc hội, Chính phủ giao trong nhiệm kỳ 2016 - 2021 của toàn ngành Công Thương.

Để phấn đấu hoàn thành tốt công tác xây dựng Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ - Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng đề nghị tập trung vào phương hướng: Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự đảng Bộ Công Thương, Đảng ủy Bộ quyết tâm lãnh đạo các cấp ủy và đảng viên toàn Đảng bộ tập trung thực hiện toàn diện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, xây dựng Đảng bộ liêm chính, hành động quyết liệt để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng Đảng năm 2020, với 06 nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất, tập trung các mặt công tác xây dựng Đảng; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Thứ hai, tăng cường phối hợp công tác với Ban cán sự đảng lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên phát huy vai trò nêu gương, tập trung nghiên cứu, đề xuất, tham mưu và triển khai thực hiện các giải pháp nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2020 của Bộ Công Thương, tập trung lãnh đạo thực hiện thành công Chương trình hành động của Bộ Công Thương thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ;

Thứ ba, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đảng các cấp, Đại hội III của Đảng bộ Bộ Công Thương, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Thứ tư, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp và các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước trong năm 2020.

Thứ năm, tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các quy định, quy trình về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; phối hợp thực hiện công tác giám sát, kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng. Lựa chọn nội dung trọng tâm, trọng điểm để xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020 theo quy định tại Điều 30, Điều 32 Điều lệ Đảng.

Thứ sáu, chú trọng làm tốt công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của quần chúng, định hướng dư luận xã hội, phát hiện, giải quyết, xử lý những vấn đề nảy sinh; phát huy vai trò của Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

TS. Trương Xuân Cừ - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

TS. Trương Xuân Cừ - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật trong công tác đảng của Đảng ủy Bộ Công Thương năm 2019 và định hướng phát triển trong năm 2020 cũng như giai đoạn tới. 

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng nhấn mạnh, Đảng ủy Bộ Công Thương quyết tâm trong năm 2020 tiếp tục phấn đấu, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên, xây dựng Đảng bộ Bộ Công Thương thực sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đoàn kết nhất trí cao, gắn bó mật thiết với quần chúng, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao.

Mai Anh, Hồng Hạnh


Tags:
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ