Truy cập nội dung luôn
Trong nước Xem cỡ chữ

Bắc Kạn: Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 4 tăng 8,16% so với cùng kỳ

10/05/2012

Theo báo cáo từ Sở Công Thương Bắc Kạn, giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tháng 4 năm 2012 ước đạt 19.876 triệu đồng, tổng 4 tháng đầu năm 2012 ước đạt 85.627 triệu đồng, tăng 8,16% so với cùng kỳ năm 2011, bằng 24% so với kế hoạch năm 2012.

Trong đó: Khu vực doanh nghiệp Nhà nước giá trị sản xuất công nghiệp tháng 4 năm 2012 ước đạt 11.941 triệu đồng, tổng 4 tháng đầu năm 2012 ước đạt 52.724 triệu đồng, tăng 37,91% so với cùng kỳ năm 2011; Khu vực ngoài Quốc doanh giá trị sản xuất công nghiệp tháng 4 năm 2012 ước đạt 7.935 triệu đồng, 4 tháng đầu năm 2012 ước đạt 32.877 triệu đồng, bằng 83,35% so với cùng kỳ năm 2011. Trong đó, cơ sở cá thể ước thực hiện tháng 4 năm 2012 được 7.100 triệu đồng, tổng 4 tháng đầu năm ước đạt 28.680 triệu đồng, tăng 3,54% so với thực hiện cùng kỳ năm 2011.

Chỉ số tiêu dùng tháng 4/2012 so với tháng cùng kỳ năm trước tăng 10,05%, so với tháng 12 năm 2011 tăng 2,02%.

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng xã hội tháng 4/2012 ước đạt 244.598 triệu đồng, tăng 2,49% so với tháng trước, so với cùng kỳ năm trước tăng 17,69%. Tổng 4 tháng đầu năm 2012 ước đạt 930.034 triệu đồng bằng 34% kế hoạch năm 2012.

 Tags:
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ