Truy cập nội dung luôn
Quốc tế Xem cỡ chữ

Báo cáo thực phẩm nhập khẩu vi phạm tháng 8/2018 của Úc

02/10/2018

Trong tháng 8/2018, Việt Nam có 2/18 trường hợp vi phạm khi nhập khẩu hàng thực phẩm vào Úc.

1. Kiểm tra nguy cơ từ thực phẩm nhập khẩu

Trong tháng 8/2018, Bộ Nông nghiệp Úc kiểm soát và xác định những lô hàng thực phẩm dưới đây có nguy cơ cao hoặc trung bình cho sức khỏe cộng đồng. Những lô hàng này sẽ không được phép bán tại Úc, đồng thời nhà nhập khẩu phải hủy hoặc tái xuất về nước xuất xứ dưới sự giám sát của các cơ quan chức năng Úc. Các lô hàng tiếp theo sẽ bị kiểm tra 100% cho đến khi đạt tiêu chuẩn quy định. Việt Nam không có trường hợp vi phạm nào trong tháng 8/2018.

Ngày vi phạm

Sản phẩm

Nước

Chất cấm

Kết quả

Đơn vị

Tiêu chuẩn

1/08/2018

Black pepper

China

Salmonella

Detected

/125g

SPI 05/2014

2/08/2018

Cooked prawns

Bangladesh

Standard Plate Count

130000, 130000, 130000, 140000, 140000

cfu/g

CRU 05/2014

14/08/2018

Extra hot chilli powder

India

Salmonella

Detected

/125g

SPI 05/2014

21/08/2018

Kashmiri chilli powder

India

Salmonella

Detected

/125g

SPI 05/2014

27/08/2018

Kashmiri chilli powder

India

Salmonella

Detected

/125g

SPI 05/2014

2. Kiểm tra hoá chất, chất gây ô nhiễm và độc tố toxin

Việt Nam có ½ trường hợp vi phạm trong tháng 8/2018

Ngày vi phạm

Sản phẩm

Nước

Chất cấm

Kết quả

Đơn vị

Tiêu chuẩn

15/08/2018

Fresh wild caught spanish mackerel

Indonesia

Histamine

300

mg/kg

HIS 12/2016

28/08/2018

Pickled anchovy paste

Vietnam

Histamine

240

mg/kg

HIS 12/2016

3. Kiểm tra ngẫu nhiên

Việt Nam có 1/11 trường hợp vi phạm trong tháng 8/2018

Ngày vi phạm

Sản phẩm

Nước

Chất cấm

Kết quả

Đơn vị

Tiêu chuẩn

9/08/2018

Diced red pepper

China

Profenofos

0.72

mg/kg

FSC 1.4.2

13/08/2018

Crab meat

Vietnam

Nitrofurazone (SEM)

0.002

mg/kg

FSC 1.4.2

7/08/2018

Shredded young coconut

Philippines

Salmonella

Detected

/250g

Imported Food Control Act 3(2)

27/08/2018

Infant biscuits

Sri Lanka

Vitamin A

Vitamin D

Vitamin D3

Vitamin B12

Not permitted in this food

 

FSC 1.3.2

28/08/2018

Soya sauce

Japan

Riboflavin

Not permitted in this food

 

FSC 1.3.2

28/08/2018

Jalapeno chutney

South Africa

Irradiated onion

Not a permitted treatment for this food

 

FSC 1.5.3

28/08/2018

Red pitted dates

China

Carbendazim        

Cyhalothrin           

Cypermethrin       

Difenoconazole   

Myclobutanil        

Propiconazole      

Tebuconazole      

0.49

0.02

0.26

0.34

0.21

0.06

0.71

mg/kg

FSC 1.4.2

31/08/2018

Frozen raspberries

Chile

Chlorpyrifos

0.016

mg/kg

FSC 1.4.2

30/08/2018

Ginseng fibre

Canada

DDT

Fludioxonil

1.0

0.41

mg/kg

FSC 1.4.2

29/08/2018

Green chillies

India

Hexaconazole

0.058

mg/kg

FSC 1.4.2

15/08/2018

Smoked catfish pieces

Thailand

Enrofloxacin

0.014

mg/kg

FSC 1.4.2

Thương vụ Việt Nam tại Ô-xtơ-rây-li-a (Kiêm nhiệm Va-nu-a-tu, Quần đảo Mác-san, Mi-crô-nê-xi-a, Quần đảo Xô-lô-mông)


Tags:
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ