Truy cập nội dung luôn
Thời sự Xem cỡ chữ

Bộ Công Thương ban hành Quyết định rà soát giữa kỳ biện pháp tự vệ đối với sản phẩm bột ngọt

27/03/2018

Ngày 10 tháng 03 năm 2016, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 920/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp tự vệ toàn cầu đối với sản phẩm bột ngọt nhập khẩu vào Việt Nam từ nhiều nước/vùng lãnh thổ khác nhau (mã vụ việc SG03).

Thời gian có hiệu lực

Mức thuế tự vệ

25/3/2016 – 24/3/2017

4.390.999 đồng/tấn

25/3/2017 – 24/3/2018

3.951.899 đồng/tấn

25/3/2018 – 24/3/2019

3.556.710 đồng/tấn

25/3/2019 – 24/3/2020

3.201.039 đồng/tấn

Từ ngày 25/3/2020 trở đi

0 đồng/tấn

(nếu không gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ)

            Ngày 26 tháng 03 năm 2018, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 958/QĐ-BCT về việc rà soát giữa kỳ biện pháp tự vệ đối với sản phẩm bột ngọt nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước/vùng lãnh thổ khác nhau (mã số vụ việc IR01.SG03).

         Hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng rà soát là sản phẩm bột ngọt, còn được gọi là mỳ chính (tên tiếng anh: Monosodium Glutamate - MSG), có mã HS: 2922.42.20.

Căn cứ quy định tại điểm c khoản 1 Điều 96 Luật Quản lý ngoại thương 2017, thời hạn rà soát giữa kỳ việc áp dụng biện pháp tự vệ là không quá 06 tháng kể từ ngày có Quyết định rà soát, trong trường hợp cần thiết có thể gia hạn một lần nhưng không quá 03 tháng.

          Tất cả các tổ chức, cá nhân có quyền lợi liên quan trong vụ việc có thể đăng ký với Cơ quan điều tra để trỏ thành bên liên quan . Bên liên quan sẽ được tiếp cận thông tin lưu hành công khai trong quá trình điều tra, gửi các ý kiến bình luận, thông tin và bằng chứng liên quan đến việc hàng hóa thuộc đối tượng rà soát.

Đơn đăng ký làm bên liên quan theo mẫu tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 958/QĐ-BCT phải được gửi tới Cơ quan điều tra theo địa chỉ dưới đây trong thời hạn hai mươi (20) ngày tức là đến ngày 15 tháng 4 năm 2018, kể từ ngày ban hành Quyết định rà soát.

Cơ quan điều tra khuyến nghị tất cả các bên có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan nên đăng ký để làm bên liên quan để có thể bình luận, tiếp cận các thông tin, hồ sơ vụ việc để đảm bảo lợi ích hợp pháp của mình.

Mọi thông tin có liên quan đến vụ việc đề nghị gửi về địa chỉ như sau:

             Phòng Điều tra thiệt hại và tự vệ

             Cục Phòng vệ thương mại – Bộ Công Thương

             Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

             Điện thoại: (+84 24) 222.05.304

             Email: hungnht@moit.gov.vn;

             Tải Quyết định số 958/QĐ-BCT tại đây.

Cục Phòng vệ thương mại


Tags:
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ