Truy cập nội dung luôn

Bộ Công Thương ban hành Tài liệu hướng dẫn về Chỉ số Hiệu quả Logistics

26/06/2019

Triển khai thực Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021, Bộ Công Thương đã phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam và các đơn vị liên quan xây dựng Tài liệu hướng dẫn về Chỉ số Hiệu quả Logistics (LPI).

Bộ Công Thương xin đăng tải Tài liệu hướng dẫn và Kế hoạch Cải thiện chỉ số Hiệu quả Logistics của Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 708/QĐ-BCT ngày 26 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương để các cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao tham khảo, xây dựng Kế hoạch cũng như triển khai các biện pháp cải thiện Chỉ số Hiệu quả Logistics của Việt Nam.

Ngoài ra, Bộ Công Thương cũng đã có công văn số 4491/BCT-XNK ngày 25/6/2019 gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về Tài liệu hướng dẫn về Chỉ số Hiệu quả Logistics (LPI).

Tài liệu đính kèm bao gồm:

- Quyết định số 708/QĐ-BCT

- Tài liệu hướng dẫn.
 

Cục Xuất nhập khẩu


Tags:
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ