Truy cập nội dung luôn

Bộ Công Thương bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng chất công nghiệp

02/08/2012

Ngày 21 tháng 6 năm 2012, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 3511/QĐ-BCT về việc bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nhóm khoáng chất công nghiệp (serpentin, barit, grafit, fluorit, bentonit, diatomit và talc) đến năm 2015, có xét đến năm 2025.

Theo đó, điều chỉnh, bổ sung công suất khai thác, chế biến mỏ barit Bao Tre, xã Bãi Tràng, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa từ 1.500-2.500 tấn/năm lên 8.500-15.000 tấn/năm.

So với Quyết định số 41/2008/QĐ-BCT ngày 17 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nhóm khoáng chất công nghiệp (serpentin, barit, grafit, fluorit, bentonit, diatomit và talc) đến năm 2015, có xét đến năm 2025 thì công suất khai thác, chế biến mỏ barit này đã được nâng lên đáng kể, tạo thuận lợi trong quá trình sản xuất, kinh doanh nói chung.

Quyết định số 3511/QĐ-BCT có nhiệm vụ bổ sung cho Quyết định số 41/2008/QĐ-BCT, các nội dung khác của Quyết định số 41/2008/QĐ-BCT được giữ nguyên, không thay đổi.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chi tiết văn bản xem tại đây.Tags:
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ