Truy cập nội dung luôn

Bộ Công Thương chỉ đạo ứng phó trước bão Nock-ten

27/12/2016

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Công Thương vừa có Công điện yêu cầu Sở Công Thương, các Tập đoàn, Tổng công ty, các nhà máy thủy điện khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên chủ động phòng chống lụt bão.

Theo đó, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Công Thương yêu cầu các Sở Công Thương, các Tập đoàn, Tổng công ty, nhà máy thủy điện thực hiện:

Thứ nhất, tổ chức trực ban, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão và không khí lạnh để chủ động ứng phó theo phương án.

Thường xuyên kiểm tra để chủ động khắc phục, ứng phó kịp thời mọi tình huống do mưa, bão gây ra, đặc biệt là tình huống chống ngập, lụt và hỗ trợ khi có yêu cầu.

Thứ hai, các chủ đập hồ chứa thủy điện:

Vận hành đúng quy trình liên hồ, đơn hồ đã được phê duyệt. Thông báo thường xuyên cho địa phương vùng hạ du các thông tin vận hành hồ chứa.

Kiểm tra công trình hồ, đập, xử lý ngay các hiện tượng nguy cơ gây mất an toàn cho công trình do ảnh hưởng của các đợt mưa vừa qua.

Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong công tác vận hành xả lũ, đảm bảo an toàn cho nhân dân vùng hạ du.

Thứ ba, đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Tổ chức các Đoàn kiểm tra việc sẵn sàng ứng phó của các đơn vị thành viên.

Chỉ đạo các nhà máy thủy điện thực hiện các nội dung đảm bảo an toàn hồ chứa thủy điện.

Chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, phương tiện để khắc phục, xử lý nhanh chóng sự cố do mưa bão gây ra.

Thứ tư, các Sở Công Thương

Kiểm tra việc dự trữ hàng hóa thiết yếu theo kế hoạch để sẵn sàng phục vụ nhân dân khi có yêu cầu, đặc biệt là khu vực có khả năng bị chia cắt do mưa, lũ.

Kiểm tra và đôn đốc các chủ đập hồ thủy điện trên địa bàn.

Trước diễn biến của bão và không khí lạnh, Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị tập trung chỉ đạo và thực hiện, tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng Thường trực Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Công Thương:

Điện thoại: 04.22218311; Fax: 04.39393661

Email: PCLB_BCT@moit.gov.vn

Chi tiết Công điện, mời quý vị theo dõi tại đây.

Quyên Lưu


Tags:
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ