Truy cập nội dung luôn

Bộ Công Thương quy định mua, bán công suất phản kháng

05/06/2014

Tại Thông tư số 15/2014/TT-BCT ngày 28 tháng 05 năm 2014 quy định về mua, bán công suất phản kháng.

Theo quy định của Thông tư số 15/2014/TT-BCT, bên mua điện có trạm biến áp hoặc không có trạm biến áp riêng, nhưng có công suất sử dụng cực đại đăng ký tại hợp đồng mua bán điện từ 40kW trở lên và có hệ số công suất cosφ < 0,9 thì phải mua công suất phản kháng. Trong đó, hệ số công suất cosφ dùng để xác định việc mua công suất phản kháng của bên mua điện được tính trên cơ sở số liệu đo đếm được tại công tơ đo đếm điện năng trong một chu kỳ ghi chỉ số công tơ.

Trường hợp bên mua điện sử dụng điện cho các mục đích chung với mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thì chỉ áp dụng mua công suất phản kháng đối với phần điện năng sử dụng cho mục đích sản xuất, kinh doanh khi có công tơ đo đếm riêng cho phần điện năng sử dụng cho mục đích này; vẫn phải mua công suất phản kháng cho cả phần điện năng chung khi không có công tơ đo đếm riêng mà chỉ có công tơ đo đếm điện năng chung và hệ số công suất cos φ <0,9.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy định thêm, bên mua điện có công suất sử dụng cực đại đăng ký tại hợp đồng dưới 40kW nhưng có công suất sử dụng điện thực tế cực đại từ 40 kW trở lên trong 3 chu kỳ ghi chỉ số công tơ liên tiếp thì bên mua điện thuộc đối tượng phải mua công suất phản kháng kể từ chu kỳ ghi chỉ số kế tiếp của 3 chu kỳ ghi chỉ số trên.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2014 và thay thế Thông tư số 07/2006/TT-BCN ngày 27 tháng 10 năm 2006. Chi tiết, xem tại đây.Bình luận
Tags:thi truong phat dien canh tranh15/2014/tt-bct07/2006/tt-bcnmua ban diencong suat phan khang
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ