Truy cập nội dung luôn

Bộ Công Thương quy định về an toàn trong sản xuất thuốc nổ công nghiệp bằng thiết bị di động

27/06/2014

Ngày 18 tháng 06 năm 2014, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 18/2014/TT-BCT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất thuốc nổ công nghiệp bằng thiết bị di động.

Theo đó, Quy chuẩn này được áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến sử dụng thiết bị di động để sản xuất thuốc nổ công nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam.

Trong đó, đáng chú ý là quy định chung về an toàn trong sản xuất thuốc nổ công nghiệp bằng thiết bị di động. Theo đó, ô tô dùng để lắp đặt thiết bị sản xuất thuốc nổ công nghiệp phải có động cơ chính dùng nhiên liệu Diesel hoặc điện, phải tuân thủ Quy chuẩn QCVN 09:2011/BGTVT, có biển trưng, báo hiệu nguy hiểm và biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố khẩn cấp trên đường vận chuyển. Đồng thời, trên mỗi thiết bị di động sản xuất thuốc nổ công nghiệp phải có hướng dẫn vận hành với các nội dung về yêu cầu vận hành an toàn đối với thiết bị di động sản xuất thuốc nổ công nghiệp; quy trình sản xuất thuốc nổ công nghiệp trên thiết bị di động đã được phê duyệt; biện pháp phòng ngừa ứng cứu sự cố khẩn cấp của thiết bị sản xuất thuốc nổ di động; phương án bảo vệ an ninh trật tự; biện pháp chữa cháy, xử lý, liên hệ và phối hợp với chính quyền địa phương trong các trường hợp khẩn cấp, v.v...

Cũng theo Thông tư số 18/2014/TT-BCT, các thùng chứa trên thiết bị di động sản xuất thuốc nổ công nghiệp phải được kiểm định trước khi sử dụng, định kỳ 05 năm hoặc sau khi sửa chữa; đối với các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động, thiết bị đo thuộc thiết bị di động sản xuất thuốc nổ công nghiệp, phải được kiểm định định kỳ theo quy định của pháp luật.

Thiết bị di động sản xuất thuốc nổ công nghiệp thuộc tổ chức được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vật liệu nổ công nghiệp nếu chưa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu nêu trên phải nhanh chóng hoàn thiện và bổ sung trước ngày 30 tháng 06 năm 2016.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 02 năm 2015.

Chi tiết Thông tư xem tại đây.Bình luận
Tags:an toàn trong sản xuấtthuốc nổ công nghiệpthiết bị di động
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ