Truy cập nội dung luôn

Bộ Kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ ra kết luận của giai đoạn rà soát đối với biện pháp chống bán phá giá sản phẩm dây cô-roa (transmission bindings) nhập khẩu từ Trung Quốc, Ấn Độ và Việt Nam

20/02/2013

Ngày 02 tháng 01 năm 2013, Bộ Kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ đã ra kết luận của giai đoạn rà soát đối với biện pháp áp thuế chống bán phá giá sản phẩm dây cô-roa nhập khẩu từ Trung Quốc, Ấn Độ và Việt Nam.

Một số thông tin chung về vụ việc:

Ngày khởi xướng điều tra: 13/5/2006

Ngày đưa ra quyết định cuối cùng: 31/3/2007

Sản phẩm bị điều tra: dây cô-roa bao gồm các mã CN sau: 4010.32.00.00.00; 4010.34.00.00.00 và 4010.39.00.00.00.

Mức thuế chống bán phá giá hiện tại áp dụng: đối với sản phẩm nhập khẩu từ Việt Nam là 4.55USD/kg (áp dụng từ năm 2007).

Ngày tiến hành rà soát biện pháp chống bán phá giá: 20/3/2012

Giai đoạn rà soát: 01/01/2009–31/12/2011

Theo số liệu của Bộ Kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ, năm 2011, lượng nhập khẩu sản phẩm trên từ Việt Nam là khoảng 160 tấn, tăng gấp gần 4 lần so với năm 2010.

Thông báo trên đã được gửi tới các nhà nhập khẩu, xuất khẩu, sản xuất. Thời hạn để các bên liên quan gửi ý kiến bình luận về phán quyết này là trước ngày 11 tháng 02 năm 2013.

Thông tin chi tiết vụ việc vui lòng truy cập tại: http://www.tpsa.gov.tr/index.cfm?sayfa=D994CB76-BE06-7D59-F88E1E01690ED9C3Bình luận
Tags:
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ