Truy cập nội dung luôn

Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí phục vụ hoạt động của các Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

02/08/2012

Ngày 30 tháng 5 năm 2012, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 91/2012/TT-BTC quy định việc lập dự toán, phân bổ, quản lý sử dụng kinh phí phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động các cấp.

Theo đó, kinh phí phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động các cấp được trích từ các nguồn: (1) Do ngân sách Nhà nước đảm bảo được bố trí theo phân cấp quản lý ngân sách Nhà nước hiện hành; (2) nguồn tự nguyện đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành; (3) các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Các nội dung chi đối với các hoạt động của Ban Chỉ đạo, Ban Thường trực Cuộc vận động được Thông tư số 91/2012/TT-BTC quy định cụ thể, với các danh mục chi bao gồm: Công tác phí, xăng xe phục vụ hoạt động khảo sát, kiểm tra, đôn đốc chỉ đạo thực hiện cuộc vận động; chi tổ chức các hội nghị chuyên đề, sơ kết, tổng kết năm; chi dịch thuật các tài liệu, ấn phẩm, tài liệu phục vụ Cuộc vận động; chi thông tin tuyên truyền; chi mua, in các tài liệu, ấn phẩm; chi khen thưởng; chi văn phòng phẩm, làm thêm giờ và các chi phí khác liên quan….

Bên cạnh đó, để đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thông tư cũng đã có các quy định nhằm thực hiện một số khoản chi như: Công tác phí, xăng xe phục vụ hoạt động khảo sát, kiểm tra, đôn đốc chỉ đạo thực hiện cuộc vận động; chi tổ chức các hội nghị chuyên đề, hội nghị quán triệt, hội nghị tuyên truyền điển hình; chi mua, in các tài liệu, ấn phẩm; chi khen thưởng; chi văn phòng phẩm, làm thêm giờ; chi triển khai thực hiện ở các huyện, phường, xã, thị trấn, khu dân cư và các chi phí khác liên quan…

Việc lập dự toán, quản lý và quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn cũng như một số nội dung tại Thông tư. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 7 năm 2012. Riêng đối với năm 2012 các Bộ, ngành, địa phương chủ động sắp xếp trong dự toán ngân sách năm 2012 đã được cấp có thẩm quyền giao để thực hiện.

Chi tiết văn bản xem tại đây.Tags:
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ