Truy cập nội dung luôn

Cổ phần hóa Tập đoàn Dệt may Việt Nam

22/05/2014

Ngày 06 tháng 05 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 646/QĐ-TTg phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tập đoàn Dệt May Việt Nam.

Theo đó, Tập đoàn Dệt May Việt Nam sau cổ phần sẽ kế thừa các quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của Tập đoàn Dệt May Việt Nam trước khi chuyển đổi; được tiếp tục kinh doanh các ngành, nghề hiện Tập đoàn Dệt May đang thực hiện và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định.

Tập đoàn Dệt may Việt Nam được cổ phần hóa theo hình thức kết hợp vừa bán một phần vốn Nhà nước vừa phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. Vốn điều lệ của Tập đoàn là 5.000 tỷ đồng tương ứng 500.000.000 cổ phần (mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng); cổ phần Nhà nước chiếm 51%; bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp chiếm 0,46%; bán cho nhà đầu tư chiến lược chiếm 24% và bán đấu giá công khai chiếm 24,4% vốn điều lệ.

Tổng số lao động chuyển sang làm việc tại công ty cổ phần là 4.741 người, trong khi đó, tổng số lao động tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp là 4.766 người. Bộ Công Thương có trách nhiệm thực hiện chế độ đối với người lao động không chuyển sang làm việc tại công ty cổ phần theo đúng chế độ Nhà nước quy định.

Cũng theo Quyết định này, sau khi cổ phần hóa, Tập đoàn sẽ tiếp tục kế thừa chính sách về Chương trình cây bông, hưởng các cơ chế tài chính đối với các Viện nghiên cứu, trường đào tạo trong ngành dệt may; được tiếp tục sử dụng nguồn tiền từ chuyển mục đich sử dụng đất theo quy định của các văn bản hiện hành. Đặc biệt, Tập đoàn còn căn cứ vào tình hình thị trường khi có điều kiện thuận lợi, bán tiếp phần vốn Nhà nước để giảm xuống mức dưới 51% vốn điều lệ.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chi tiết, xem tại đây.Bình luận
Tags:
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ