Truy cập nội dung luôn
Công đoàn Xem cỡ chữ

Công đoàn HABECO với những kết quả đáng khích lệ 2018 và mục tiêu 2019

10/01/2019

Ngày 08/01/2019, tại Hà Nội, Công đoàn Tổng công ty CP Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (HABECO) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác công đoàn năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đ/c Trần Quang Huy - UV Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương - UV Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - Chủ tịch CĐCTVN , đ/c Vũ Trường Sơn - Phó Chủ tịch CĐCTVN, đ/c Ngô Quế Lâm - Bí thư Đảng ủy - Tổng Giám đốc HABECO.

Hiện nay, HABECO có tổng số lao động là 4.317 người. Trong đó, nữ có 1.424 người, chiếm 32,99% tổng số lao động; lao động tăng: 156 người; lao động giảm: 380 người (gồm giải quyết chế độ: 101 người; chuyển công tác, thôi việc: 272 người; lý do khác: 07 người).

Đ/c Phạm Việt Dũng - Chủ tịch Công đoàn HABECO phát biểu tại Hội nghị

Trong bối cảnh hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty đang gặp nhiều điều kiện không thuận lợi, Công đoàn đã phối hợp cùng chuyên môn phát động nhiều phong trào thi đua, tập trung vào tiết kiệm, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, giữ vững thương hiệu Habeco. Tuy nhiên, nhìn vào con số doanh thu gần 7,3 tỉ đồng, đạt 88,15% kế hoạch năm và bằng 92,17% so với năm 2017; lợi nhuận đạt 687,5 tỉ đồng, bằng 60,44% kế hoạch và bằng 68,87% so với năm 2017,  Đây là năm thứ hai liên tiếp, Habeco không đạt kế hoạch doanh thu. 

Báo cáo tổng kết năm 2018 tại Hội nghị, đ/c Phạm Việt Dũng – Chủ tịch Công đoàn HABECO khẳng định: “Năm qua, không chỉ làm tốt vai trò, nhiệm vụ của mình mà Công đoàn còn phối hợp với Ban lãnh đạo Tổng công ty phát động phong trào thi đua ngay từ đầu năm. Theo đó, CBCNV-LĐ đã tập trung vào thi đua tiết kiệm, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất… Từ đó, tác động trực tiếp vào công tác SXKD, an toàn sản xuất, công tác tiêu thụ sản phẩm, đảm bảo chất lượng, giữ vững thương hiệu. Qua phong trào thi đua, HABECO đã thu được những kết quả đáng khích lệ như: Tổng số sáng kiến là 105, với giá trị làm lợi là 3,645 tỷ đồng; Tiết kiệm được 1,646 tỷ đồng. Đặc biệt, 1.517 người đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, 196 người đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở; 659 Đoàn viên đạt danh hiệu Đoàn viên công đoàn xuất sắc; 598 lao động nữ đạt danh hiệu Phụ nữ hai giỏi… Đời sống vật chất tinh thần của CBCNV-LĐ luôn được chăm lo, cải thiện. Cụ thể, thu nhập bình quân của người lao động toàn hệ thống đạt: 8.376.000 triệu đồng/người/tháng, người lao động được giải quyết tốt các chế độ chính sách như được đóng BHXH, BHYT, BHTN, phúc lợi… Cùng với những thành quả nói trên, Công đoàn HABECO còn luôn quan tâm, chú trọng, sử dụng hiệu quả các nguồn kinh phí. Trong đó, tổng số tiền ủng hộ từ thiện xã hội năm 2018 là trên 3,188 tỷ đồng…”.

Có thể nói, bên cạnh những thành quả đã đạt được, trong năm qua, công tác công đoàn của HABECO vẫn tồn tại một số hạn chế cần điều chỉnh, cải thiện trong thời gian tới. Một là, cán bộ công đoàn cần hạn chế tình trạng kiêm nhiệm, việc sinh hoạt theo Quy định Điều lệ cần thường xuyên ở một số Đơn vị trực thuộc. Hai là, cần nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, đấu tranh chống tiêu cực và tệ nạn xã hội trong công nhân, lao động. Ba là, nội dung, chương trình hoạt động tại một số Ban chấp hành công đoàn cơ sở cần cụ thể, bám sát thực tế và đáp ứng tâm tư, nguyện vọng người lao động. Bốn là, các phong trào thi đua cần tránh hình thức, việc tổng kết, khen thưởng ở một số Đơn vị cơ sở cần kịp thời. Năm là, công tác kiểm tra cần đều khắp, thực hiện đầy đủ…

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy - Tổng giám đốc TCty Ngô Quế Lâm mong muốn tổ chức Công đoàn cần tích cực, chủ động hơn nữa trong các hoạt động, tuyên truyền giáo dục để người lao động hiểu rõ những khó khăn của Tổng công ty và những yêu cầu mới với người lao động. Làm sao để người lao động trong toàn hệ thống Tổng công ty vẫn tin tưởng, đoàn kết và nỗ lực để đẩy mạnh sự tăng trưởng, cũng như bảo vệ thương hiệu bia Hà Nội trước làn sóng cạnh tranh khốc liệt của các thương hiệu bia ngoại đang tràn vào thị trường Việt Nam.

Đ/c Trần Quang Huy - Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Sau khi nghe báo cáo tổng kết và một số tham luận của các tổ chức Công đoàn thành viên HABECO, đ/c Trần Quang Huy - Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam đã phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Đ/c nhấn mạnh: “Bước sang năm 2019, một năm có nhiều cơ hội và thách thức, nhất là trong tiến trình thoái vốn Nhà nước, cạnh tranh khốc liệt… Công đoàn Tổng công ty cần phát huy những kết quả đạt được và khắc phục một số hạn chế, tồn tại. Đặc biệt, Công đoàn HABECO cần tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trọng tâm là: Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động; đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục; phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh; đoàn kết, hướng tới mục tiêu chung là xây dựng, phát triển HABECO...”.

Đơn vị nhận Cờ thi đua 2018 của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tại Hội nghị

Cá nhân nhận Bằng khen của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam trong phong trào thi đua năm 2018

Cũng tại Hội nghị, một số Đơn vị, tập thể, cá nhân đã vinh dự nhận Cờ thi đua, Bằng khen của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2018.

Nam Hà


Tags:Công đoàn HABECO với những kết quả đáng khích lệ 2018 và mục tiêu 2019
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ