Truy cập nội dung luôn
Thời sự Xem cỡ chữ

Danh mục các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia được áp dụng trong lĩnh vực Công Thương

03/09/2019

Bộ Công Thương công bố Danh mục các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia được áp dụng trong lĩnh vực Công Thương đến nay còn hiệu lực.

Chi tiết, xem tại đây.

Tham khảo Danh mục Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia (do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, cơ quan đầu mối của Bộ Khoa học và Công nghệ đăng tải) tại đây.

Vụ Khoa học và Công nghệ


Tags:
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ