Truy cập nội dung luôn

Danh mục hàng hóa sản xuất tại Trung Quốc được nhập khẩu vào Việt Nam qua cửa khẩu biên giới Hà Giang và Lạng Sơn

12/06/2014

Ngày 30/5/2014, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 4850/QĐ-BCT và 4851/QĐ-BCT công bố danh mục hàng hóa sản xuất tại Trung Quốc được nhập khẩu vào nước CHXHCN Việt Nam qua cửa khẩu biên giới Hà Giang, Lạng Sơn dưới hình thức mua, bán, trao đổi hàng hóa cư dân biên giới.

Theo đó, Danh mục hàng hóa sản xuất tại Trung Quốc được nhập khẩu vào nước CHXHCN Việt Nam qua cửa khẩu biên giới Hà Giang được quy định tại Quyết định 4850/QĐ-BCT (Chi tiết, xem tại đây); Danh mục hàng hóa sản xuất tại Trung Quốc được nhập khẩu vào nước CHXHCN Việt Nam qua cửa khẩu biên giới Lạng Sơn được quy định tại Quyết định 4851/QĐ-BCT (Chi tiết, xem tại đây).

Bộ Công Thương giao UBND tỉnh Hà Giang và Lạng Sơn chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động mua bán, trao đổi của cư dân biên giới các mặt hàng được quy định tại Danh mục hàng hóa, không để xảy ra tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại; báo cáo đánh giá tình hình mua bán, trao đổi của cư dân biên giới hàng tháng và theo yêu cầu của Ban chỉ đạo Thương mại biên giới. 

Quyết định 4850/QĐ-BCT và 4851/QĐ-BCT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/5/2014 đến khi có văn bản thay thế.Bình luận
Tags:Viet Nam - Trung Quocbien gioibuon laugian lan thuong maibien donghang viet namcua khau lang soncua khau ha giang4850/qđ-bct4851/qđ-bcthang trung quoc
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ