Truy cập nội dung luôn
Quốc tế Xem cỡ chữ

EU sửa đổi Quy định về dư lượng hóa chất có trong hoặc trên các sản phẩm nhất định

22/01/2019

Ngày 11/1/2019, EU thông báo sửa đổi Phụ lục II, III, IV của Quy định số 396/2005 của Quốc hội và hội đồng Châu Âu liên quan đến quy định dư lượng tối đa các loại hóa chất gồm chlorantraniliprole, clomazone, cyclaniliprole, fenazaquin, fenpicoxamid, fluoxastrobin, lambda-cyhalothrin, mepiquat, onion oil, thiacloprid và valifenalate có trong hoặc trên các sản phẩm nhất định như rau, quả, thực phẩm….

Sửa đổi này có hiệu lực từ ngày 1/1/2019.

Chi tiết của sửa đổi này đề nghị xem file đình kèm.

Nguồn:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2019:010:TOC

Thương vụ Việt Nam tại Bỉ và EU (kiêm nhiệm Lúc-xăm-bua, Ủy ban châu Âu)


Tags:
Tin liên quan
QUỐC TẾ
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ