Truy cập nội dung luôn

Hạn chế xuất khẩu nguyên liệu thô sang Campuchia

24/07/2014

Nhằm mục tiêu đưa công nghiệp, thương mại tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia phát triển mạnh mẽ, làm động lực phát triển kinh tế của các địa phương; sao cho tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011 - 2020 về giá trị sản xuất công nghiệp đạt khoảng 15 - 16%/năm và tốc độ tăng trưởng tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ đạt khoảng 20 - 21%... ngày 15 tháng 07 năm 2014, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 6300/QĐ-BCT phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp, thương mại tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Theo đó, trên cơ sở tập trung phát triển các lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế về nguồn nguyên liệu như: Công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản và công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản; khai thác tối đa các khả năng tiếp cận với thị trường Campuchia, kết hợp với hạn chế xuất khẩu tài nguyên thiên nhiên và nguyên liệu thô, tăng dần tỷ trọng xuất khẩu sản phẩm đã qua chế biến, đặc biệt là chế biến từ nông sản, v.v... Bộ trưởng đã yêu cầu các Bộ, ngành và đơn vị liên quan tập trung phát triển hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông và hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu phục vụ cho phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp; đồng thời sớm hoàn thiện hành lang pháp lý giữa 02 nước, tạo điều kiện đơn giản hóa các thủ tục hành chính nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp và cư dân biên giới giữa 02 nước được trao đổi hàng hóa và dịch vụ thương mại.

Về lâu dài, cần phải tăng cường công tác điều phối nhằm đảm bảo tuân thủ phân bố không gian phát triển công nghiệp, thương mại trên toàn tuyến để phát huy được lợi thế của từng địa phương, tránh đầu tư chồng chéo, khép kín gây lãng phí; đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, nhân cấy nghề cho lao động nông thôn, miền núi thông qua hoạt động khuyến công kết hợp với tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống trường, lớp; cung cấp thông tin về thị trường, mặt hàng, giá cả và các thay đổi trong chính sách biên mậu. Đặc biệt, phải hỗ trợ doanh nghiệp tiếp thị, quảng cáo sản phẩm xuất khẩu và tham gia các hội chợ thương mại biên giới nhằm tìm được những yêu cầu mới, mặt hàng và bạn hàng mới,v.v...

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chi tiết Quyết định xem tại đây.Bình luận
Tags:Campuchiahạn chế xuất khẩunguyên liệu thô
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ