Truy cập nội dung luôn

Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực ngành Dệt may

04/03/2014

Ngày 26 tháng 02 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 288/QĐ-TTg về việc hỗ trợ kinh phí đào tạo nguồn nhân lực Dệt may Việt Nam cho Tập đoàn Dệt May Việt Nam.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ quyết định hỗ trợ 65.569 triệu đồng cho Tập đoàn Dệt May Việt Nam từ nguồn chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc ngân sách trung ương năm 2014 để đào tạo nguồn nhân lực Dệt May năm 2014.

Việc quản lý, sử dụng số kinh phi bổ sung thực hiện theo quy định hiện hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chi tiết văn bản xem tại đâyBình luận
Tags:det mayvinatexnhan luc288/QĐ-TTg
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ