Truy cập nội dung luôn

Hội nghị các Quan chức Kinh tế Cao cấp ASEAN lần thứ nhất năm 2020 (SEOM 1/51)

13/01/2020

Hội nghị các Quan chức Kinh tế Cao cấp ASEAN lần thứ nhất năm 2020 (SEOM 1/51), do Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức đang diễn ra tại Hà Nội từ ngày 12 đến 14/01/2020.

Đây là một trong những sự kiện quan trọng thuộc trụ cột kinh tế trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam.

Với vai trò chủ trì kênh kinh tế, trên cơ sở chủ đề “Gắn kết và chủ động thích ứng”, Việt Nam đã đặt ra ba định hướng ưu tiên trong trụ cột kinh tế ASEAN trong năm 2020, bao gồm: (i) thúc đẩy liên kết và kết nối kinh tế khu vực nội khối ASEAN; (ii) đẩy mạnh quan hệ đối tác vì hòa bình và phát triển bền vững; và (iii) nâng cao năng lực thích ứng và hiệu quả hoạt động của ASEAN.

Trên nền tảng ba định hướng chính này, Việt Nam đã xây dựng và tổng hợp các sáng kiến, ưu tiên và kế hoạch hợp tác cụ thể để thảo luận và tham vấn nhất với các nước ASEAN tại Hội nghị SEOM 1/51.

Với 14 dự thảo sáng kiến được đưa ra, Việt Nam đã chủ động đề xuất các hoạt động và chương trình hợp tác đề đảm bảo năm 2020 ASEAN sẽ tiếp tục thúc đẩy việc thiết lập cộng đồng kinh tế, có vị trí trung tâm trong các khuôn khổ hợp tác khu vực và toàn cầu.Tags:
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ