Truy cập nội dung luôn

Hội nghị cán bộ, công chức Cơ quan Bộ Công Thương năm 2021

13/04/2021

Ngày 13/4, Hội nghị cán bộ, công chức Cơ quan Bộ Công Thương năm 2021 đã được tổ chức tại trụ sở Bộ với sự tham dự của Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên; các đồng chí Lãnh đạo Bộ và đông đảo cán bộ, công chức các đơn vị trực thuộc.

Phát huy sức mạnh tập thể

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên chia sẻ: “Tôi xin phép được tham dự Hội nghị, với tư cách là thành viên, là cán bộ, công chức của Cơ quan Bộ Công Thương để lắng nghe những ý kiến, những đề xuất của các đồng chí”.

Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên

Bộ trưởng nhấn mạnh, Bộ Công Thương là Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, bao gồm hầu hết các lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế, có rất nhiều lĩnh vực phức tạp, đóng vai trò quyết định sự phát triển của đất nước. Do vậy, để hoàn thành được nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước giao phó rất cần sự hợp tác, gắn kết giữa các bộ phận, các thành viên. Việc thực hiện quy chế dân chủ để tạo nền tảng cho phát huy đoàn kết trong mỗi tổ chức, phát huy sức sáng tạo và trách nhiệm của mỗi con người là điều hết sức quan trọng. Đồng thời, Bộ trưởng cho biết, ngày hôm qua (12/4), Ban cán sự Đảng bộ Bộ Công Thương đã thống nhất, sẽ thường xuyên duy trì Hội nghị cán bộ công chức và duy trì cơ chế đối thoại nếu cần để lắng nghe, chia sẻ và giải quyết những tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành theo quy định của pháp luật và phù hợp với thực tiễn. Mục tiêu cuối cùng là hoàn thành và hoàn thành rất tốt mục tiêu được Đảng, Nhà nước và ngành Công Thương giao phó.  

Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch và quy chế dân chủ Cơ quan Bộ Công Thương năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021, ông Lý Quốc Hùng - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ cho biết, trong bối cảnh năm 2020 và giai đoạn 2016-2020 đầy thách thức, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự chung sức, đồng lòng, chúng ta đã vượt qua khó khăn, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra và đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực, tạo nhiều dấu ấn nổi bật.

Ông Lý Quốc Hùng - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ báo cáo tại Hội nghị

Thực tế thời gian qua, trong thực hiện kế hoạch và quy chế dân chủ cơ quan Bộ Công Thương đã được nhiều kết quả đáng khích lệ. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Lý Quốc Hùng chỉ ra những điểm nổi bật như: Công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; Triển khai nhiều chương trình phổ biến, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, theo dõi thực thi pháp luật đạt kết quả tốt; Công tác tổ chức bộ máy tiếp tục thực hiện sắp xếp theo Nghị định số 98/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương để đảm bảo đúng số lượng theo quy định.

Hiện nay, theo chỉ đạo của Ban cán sự đảng Chính phủ, Bộ Công Thương đang trình cấp có thẩm quyền về chủ trương tổ chức bộ máy Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia; Chỉ đạo và thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị, quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của Bộ; tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị, cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; kiểm tra, giám sát, đôn đốc cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc. Thực hiện nghiêm túc quy định về tiếp nhận, giải quyết các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính. Tổ chức việc đối thoại theo định kỳ và thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng thẩm quyền, không để xảy ra tình trạng khiếu nại vượt cấp.

Đặc biệt, công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) được chú trọng. Tính đến thời điểm hiện tại, Bộ Công Thương đang quản lý 444 TTHC (297 TTHC thực hiện ở Trung ương, 147 TTHC thực hiện ở địa phương). Tất cả 297 TTHC thực hiện ở cấp Trung ương đã được Bộ Công Thương triển khai ứng dụng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 2 trở lên; trong đó, có 220 DVCTT ở mức độ 3 (159 DVCTT) và mức độ 4 (61 DVCTT), để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Về đơn giản hóa TTHC ngành Công Thương, năm 2020, Bộ Công Thương đã tiến hành cắt giảm, đơn giản hóa 53 TTHC trong đó, bãi bỏ 5 TTHC, đơn giản hóa 48 TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chỉ thị số 03/CT-BCT ngày 17/01/2020 của Bộ Công Thương.

Về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức cơ quan Bộ, căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ phát triển ngành đề ra, trong năm 2021, Bộ Công Thương tiếp tục thực hiện nghiêm các chương trình, kế hoạch về cải cách hành chính, trọng tâm là đơn giản hóa thủ tục hành chính; kiểm soát thủ tục hành chính, rà soát, bãi bỏ các thủ tục không cần thiết, gây phiên hà cho người dân, doanh nghiệp; đổi mới mạnh mẽ việc giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân tổ chức. Công khai minh bạch hoạt động quản lý, tạo chuyển biến mạnh mẽ cho cá nhân, tổ chức. Công khai, minh bạch hoạt động quản lý, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao hiệu quả, hiệu lực của quản lý nhà nước.

Vụ trưởng Lý Quốc Hùng khẳng định, Lãnh đạo Bộ đã luôn quan tâm, tạo điều kiện để cán bộ, công chức phát huy quyền dân chủ của mình, tôn trọng và lắng nghe ý kiến đề xuất của cán bộ, công chức trong xử lý giải quyết công việc, trao đổi công khai những vấn đề liên quan đến công việc, liên quan đến quyền lợi, trách nhiệm của cán bộ, công chức, đáp ứng điều kiện làm việc tốt nhất trong điều kiện có thể. Từ đó, tạo được không khí làm việc nhiệt tình, trách nhiệm và hiệu quả trong toàn cơ quan vì mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ chung, góp phần hạn chế những thắc mắc, đơn thư tố cáo, đảm bảo tình hình hoạt động của cơ quan luôn ổn định.

Cũng tại Hội nghị, ông Nguyễn Hoàng Giang - Trưởng Ban Thanh tra nhân dân báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ giám sát năm 2020 và những kiến nghị thực hiện nhiệm vụ thời gian tới. Báo cáo nhận được sự nhất trí cao của các đại biểu tham dự Hội nghị.

Xây dựng hình ảnh người lao động ngành Công Thương chuyên nghiệp, hiện đại

Hội nghị cán bộ, công chức Cơ quan Bộ Công Thương năm 2021 đã có nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận thẳng thắn của các cán bộ, công chức. 

Cụ thể, đại diện Vụ Kế hoạch đề xuất Lãnh đạo Bộ quan tâm nâng cấp cơ sở hạ tầng để đáp ứng tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin. Đại diện Vụ Khoa học - Công nghệ kiến nghị cần tăng cường phát động phong trào thi đua nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ và đổi mới sáng tạo trong toàn ngành Công Thương. Cùng với đó, tổ chức các cuộc thi, đa dạng hóa hình thức tôn vinh, khen thưởng đối với các công đoàn cơ sở, các đoàn viên tiêu biểu trong phong trào thi đua nghiên ứu khoa học và đổi mới sáng tạo.

Đại diện Thanh tra Bộ mong rằng Lãnh đạo Bộ sẽ tiếp tục tạo điều kiện tốt nhất, xây dựng môi trường làm việc vui vẻ, đoàn kết, năng động, tập thể đồng lòng, đoàn kết; xây dựng hình ảnh người lao động ngành Công Thương ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An 

Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Đặng Hoàng An cho biết, đây là Hội nghị đầu tiên có sự tham gia đông đảo của cán bộ, công chức Bộ Công Thương; của cá nhân Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, các Ủy viên Ban Cán sự Đảng, các thành viên của Đảng ủy Bộ Công Thương…

“Đây là sự quan tâm rất lớn của Lãnh đạo Bộ đối với việc thực hiện quy chế dân chủ ở Bộ Công Thương”, Thứ trưởng Đặng Hoàng An nhấn mạnh, đồng thời khẳng định: “Lãnh đạo Bộ Công Thương cam kết sẽ kiến tạo môi trường làm việc tốt nhất; thường xuyên lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, những chia sẻ, góp ý của các cán bộ, công chức để rút kinh nghiệm cho chính mình cũng như cho Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Công Thương, để làm tốt hơn nhiệm vụ, chức trách của mình”.  Đặc biệt, Thứ trưởng kỳ vọng, các đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong cơ quan, cải tiến cách thức làm việc theo hướng dân chủ, công khai, công bằng và minh bạch, chống lãng phí, quan liêu, cửa quyền và tham nhũng.

Hội nghị đại biểu cán bộ công chức Cơ quan Bộ Công Thương năm 2021 đã đạt sự đồng thuận cao, thống nhất bầu ra Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2021-2023.

Nguyễn Hường


Tags:
Tin liên quan
QUỐC TẾ
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ