Truy cập nội dung luôn
Thông báo mới Xem cỡ chữ

Kéo dài thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển chức danh Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, chính sách Công Thương

15/11/2018

Tiếp theo Thông báo số 438/TB-BCT ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Bộ Công Thương về thi tuyển chức danh Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, chính sách Công Thương, để đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh trong tổ chức thi tuyển và mục tiêu lựa chọn được người có đức và tài, phát huy được năng lực, phẩm chất để bổ nhiệm giữ chức vụ Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, chính sách Công Thương, Bộ Công Thương thông báo về việc kéo dài thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển chức danh trên, cụ thể như sau:

1. Chức danh thi tuyển

Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, chính sách Công Thương.

2. Các thông tin liên quan đến thi tuyển

Các nội dung liên quan đến thi tuyển được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công Thương (tại địa chỉ www.moit.gov.vn), bao gồm:

- Quyết định số 3318/QĐ-BCT ngày 14 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt Đề án thi tuyển chức danh Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, chính sách Công Thương.

- Kế hoạch số 7798/KH-BCT ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Bộ Công Thương về việc thi tuyển chức danh Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, chính sách Công Thương.

3. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ

a. Về thời gian

- Kéo dài thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển: từ 15/11/2018 đến hết 30/11/2018.

- Thời gian thẩm định hồ sơ: từ ngày 01/12/2018 đến ngày 09/12/2018.

- Thông báo danh sách người đủ điều kiện thi tuyển: từ ngày 10/12/2018 đến ngày 25/12/2018.

- Thời gian tổ chức thi viết: ngày 29/12/2018.

- Thời gian tổ chức thi trình bày Đề án: ngày 08 - 09/01/2019.

b. Về địa điểm

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Công Thương, số 54 Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

Vụ Tổ chức cán bộ


Tags:
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ