Truy cập nội dung luôn

Kết quả thi Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức Bộ Công Thương 2019

26/12/2019

Hội đồng tuyển dụng công chức Bộ Công Thương năm 2019 thông báo kết quả thi Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức Bộ Công Thương năm 2019:

1. Kết quả thi Vòng 2 tại danh sách kèm theo

2. Thời gian nhận đơn phúc khảo các bài thi Vòng 2 đối với các môn thi Nghiệp vụ chuyên ngành bằng hình thức thi Viết: 15 ngày kể từ ngày đăng thông báo kết quả thi Vòng 2 (tính theo dấu bưu điện trên phong bì đơn).

Lưu ý: Đơn phúc khảo gửi Hội đồng tuyển dụng công chức Bộ Công Thương năm 2019 có các nội dung sau:

- Họ và tên, ngày tháng năm sinh, số báo danh của thí sinh dự thi

- Vị trí đăng ký dự thi

- Kết quả các bài thi Vòng 2

- Bài thi đề nghị phúc khảo

Lệ phí phúc khảo: 150.000 VNĐ/bài thi (Một trăm năm mươi nghìn đồng).

Xem thêm thông tin tại đâyTags:
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ