Truy cập nội dung luôn

Mục tiêu đến năm 2015, 98% hộ dân nông thôn có điện

20/05/2014

Ngày 07 tháng 05 năm 2014, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ra Quyết định số 3998/QĐ-BCT ban hành Kế hoạch triển khai Chiến lược và Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 của Bộ Công Thương.

Mục tiêu cơ bản của Chương trình hành động là nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội toàn diện, nhanh, bền vững; đẩy mạnh giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số, rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các dân tộc; giảm dần vùng đặc biệt khó khăn; góp phần hình thành các trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học vùng dân tộc thiểu số; củng cố hệ thống chính trị cơ sở; giữ vững khối đại đoàn kết các dân tộc, đảm bảo ổn định an ninh, quốc phòng

Chương trình do Tổng cục Năng lượng, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ Công Thương và Giám đốc các Sở Công Thương chỉ đạo thực hiện đến năm 2020 với các nội dung về phát triển mạng lưới chợ; phát triển hệ thống trung tâm thương mại, siêu thị; phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo và các chương trình cấp điện, cải tạo và nâng cấp lưới điện nông thôn... sao cho đến năm 2015, khoảng 98% số hộ dân nông thôn có điện; đặc biệt, giai đoạn từ năm 2013 - 2015, có 4.079 thôn, bản được cấp điện và 277.000 hộ dân được cấp điện từ lưới điện quốc gia...

Hàng năm, trên cơ sở kế hoạch đã xây dựng, các Vụ, Tổng cục, Cục, và các Sở Công Thương có trách nhiệm báo cáo tiến độ, kết quả triển khai thực hiện Chương trình trước ngày 20 tháng 11 và gửi về Vụ Thương mại Biên giới và Miền núi để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chi tiết, xem tại đây.Bình luận
Tags:tang gia dien3998/QĐ-BCTdien ap nong thonchien luoc hanh dong
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ