Truy cập nội dung luôn

Ngày 01/06/2014, chốt chỉ số toàn bộ công tơ điện

10/06/2014

Ngày 29 tháng 5 năm 2014, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 16/2014/TT-BCT quy định về thực hiện giá bán điện.

Theo đó, trong ngày thay đổi giá điện theo Quyết định số 4887/QĐ-BCT ngày 30 tháng 05 năm 2014 quy định về giá bán điện có hiệu lực từ ngày 01 tháng 06 năm 2014, bên bán điện phải chốt chỉ số của toàn bộ công tơ đang vận hành trên lưới (trừ các công tơ bán lẻ điện sinh hoạt) để áp dụng cách tính giá mới. Việc chốt chỉ số của các công tơ ba giá, công tơ trạm chuyên dùng, công tơ tổng bán buôn điện phải có xác nhận của đại diện khách hàng hoặc người làm chứng hoặc theo phương thức do 02 bên thỏa thuận.

Đồng thời, bên mua điện có trách nhiệm kê khai đúng mục đích sử dụng điện để tính theo giá bán điện theo quy định của pháp luật. Khi có thay đổi mục đích sử dụng điện làm thay đổi giá áp dụng, bên mua điện phải thông báo cho bên bán điện trước 15 ngày để điều chỉnh việc áp giá trong hợp đồng theo đúng mục đích sử dụng. Trường hợp áp dụng giá sai mục đích sử dụng điện gây thiệt hại cho bên mua hoặc bên bán điện, phải tiến hành truy thu hoặc thoái hoàn tiền điện.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy định cụ thể điều kiện áp dụng giá bán buôn điện. Theo đó, đơn vị có nhu cầu bán lẻ điện tại khu vực nông thôn, khu tập thể, cụm dân cư, tổ hợp thương mại - dịch vụ - sinh hoạt, các khu công nghiệp phải có Giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực phân phối và bán lẻ điện được cơ quan có thẩm quyền cấp, trừ các trường hợp được miễn trừ Giấy phép theo quy định của pháp luật; có sổ sách kế toán, trong đó phần kinh doanh bán lẻ điện phải được hạch toán tách biệt với các hoạt động kinh doanh khác; có hợp đồng mua bán điện và công tơ đo đếm điện lắp đặt cho từng hộ sử dụng điện và có phát hành hóa đơn tiền điện theo quy định của Bộ Tài chính cho từng khách hàng sử dụng điện theo từng kỳ thanh toán được quy định trong hợp đồng mua bán điện.

Thông tư này thay thế Thông tư số 19/2013/TT-BCT ngày 31 tháng 07 năm 2013 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 06 năm 2014. Chi tiết, xem tại đây.Bình luận
Tags:tang gia diengia ban diengiay phep kinh doanh19/2013/tt-bct4887/qđ-bct16/2014/tt-bctcong to dien
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ