Truy cập nội dung luôn

Nguồn cung xăng E5 hoàn toàn đáp ứng khi thay thế xăng RON 92 từ 01/01/2018

13/07/2017

Từ tình hình triển khai thực hiện sản xuất và kinh doanh của các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu, các nhà máy sản xuất E100, hệ thống hệ thống các trạm phối trộn xăng E5 RON 92 trên cả nước cho thấy, nguồn cung xăng sinh học E5 RON 92 hoàn toàn có thể đáp ứng được nhu cầu thị trường khi thay thế toàn bộ xăng khoáng RON 92 bằng xăng nhiên liệu sinh học E5 RON 92 kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

Tình hình triển khai Đề án Phát triển nhiên liệu sinh học và lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống

Với mục tiêu góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, bảo vệ môi trường, giảm phát thải khí nhà kính và tạo đầu ra ổn định cho nông sản, ngày 20 tháng 11 năm 2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 177/2007/QĐ-TTg về việc phê duyệt “Đề án Phát triển nhiên liệu sinh học đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025”;Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2012 về việc phê duyệt ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống (Lộ trình).

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về việc báo cáo đánh giá toàn diện việc thực hiện Đề án phát triển nhiên liệu sinh học theo Quyết định 177/2007/QĐ-TTg ngày 20 tháng 11 năm 2007 và Lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống theo Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống, Bộ Công Thương đã xây dựng Báo cáo đính kèm Công văn số 1636/BCT-KHCN ngày 01 tháng 3 năm 2017 gửi Thủ tướng Chính phủ về việc báo cáo đánh giá toàn diện việc thực hiện Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống. Trong Báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đã nêu cụ thể về tình hình xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn chất lượng đối với nhiên liệu sinh học; phát triển ngành sản xuất nhiên liệu sinh học; phát triển hệ thống kinh doanh và phân phối xăng sinh học; phân tích, đánh giá những thuận lợi, khó khăn, những hạn chế, thách thức, các nguyên nhân chủ quan và khách quan trong quá trình thực hiện lộ trình, từ đó xây dựng đề xuất giải pháp thực hiện.

Sau gần 10 năm Quyết định 177/2007/QĐ-TTg và 02 năm thực hiện Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg, kết quả chính cho thấy các mục tiêu của Quyết định 177/2007/QĐ-TTg và Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg về xây dựng hệ thống cơ chế chính sách, hình thành và phát triển ngành công nghiệp nhiên liệu sinh học, năng lực sản xuất cồn nhiên liệu đã đạt được và một số chỉ tiêu vượt mục tiêu.

Một số nội dung cụ thể như sau:

- Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đã đầy đủ đáp ứng được nhu cầu quản lý của một ngành công nghiệp nhiên liệu sinh học mới hình thành. Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn chất lượng, định mức hao hụt,... đã được ban hành đầy đủ để phục vụ quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh xăng E5, E10. Chất lượng sản phẩm xăng E5 được kiểm soát tốt, không xảy ra khiếu nại của người tiêu dùng trong suốt thời gian qua.

- Năng lực sản xuất ethanol nhiên liệu của các cơ sở sản xuất trong nước hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu phối trộn để thay thế hoàn toàn xăng khoáng RON 92 bằng xăng E5 RON92 theo lộ trình đã đề ra.

- Tổng lượng xăng E5 bán ra trên toàn bộ các địa phương trong cả nước từ tháng 12 năm 2015 đến hết tháng 10 năm 2016 là 630876 m3, chiếm khoảng 12,15% so với tổng lượng xăng khoáng RON92; 9,21% so với tổng lượng xăng khoáng. Tổng lượng xăng khoáng còn chiếm khoảng 66,59% %. Xu thế sử dụng xăng E5 có chiều hướng tăng dần thể hiện ở lượng xăng E5 RON92 tiêu thụ đạt khoảng 50.000m3/tháng, chiếm 12,18% so với tổng lượng xăng khoáng RON 92. Về Số cửa hàng kinh doanh xăng dầu có bán xăng E5 đạt 1283 cửa hàng chiếm 10,07% so với tổng số cửa hàng bán lẻ xăng dầu trong đó có những tỉnh như Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng, Cần Thơ đạt tỷ lệ 100%.

- Trong công thức tính giá của xăng E5 đã thể hiện sự ưu đãi của chính sách khuyến khích của nhà nước thông qua thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế môi trường cũng như đã cho phép tăng chi phí định mức phù hợp để đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp.

Triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ tại Thông báo số 255/TB-VPCP ngày 06 tháng 6 năm 2017

Để đạt được mục tiêu đưa xăng E5 ra thị trường thay thế dần xăng khoáng A92 đồng thời thực hiện Quyết định số 49/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo tại Thông báo kết luận số 255/TB-VPCP ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về thực hiện Đề án phát triển nhiên liệu sinh học và Lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống: Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, chỉ cho phép sản xuất kinh doanh xăng E5 RON 92 và xăng khoáng RON 95. Trong đó, Bộ Công Thương được giao những nhiệm vụ như sau:

“1. Tính toán lộ trình, bước đi phù hợp, khả thi để thay thế toàn bộ xăng khoáng RON 92 bằng xăng E5 RON 92, tiếp tục triển khai xăng E10, bảo đảm không gây ra ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của thương nhân và việc sử dụng của nhân dân;
Chủ trì theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu đảm bảo nguồn cung xăng sinh học (E5 RON 92, E10) cho thị trường; tổ chức hệ thống phối trộn, phân phối, kinh doanh, dịch vụ cung ứng xằn E5 RON 92 đảm bảo chất lượng;
Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát hoạt động của các nhà máy sản xuất etanol nhiên liệu, kịp thời phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý khó khăn, vướng mắc; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ;

Chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đề xuất việc áp dụng các mức chất lượng xăng dầu bảo đảm phù hợp với tiêu chuẩn tương đương EURO 2, EURO 3, EURO 4 và EURO 5, đáp ứng quy định tại Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg ngày 01 tháng 9 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô, xe mô tô hai bánh sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới và các quy định về kinh doanh xăng dầu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6 năm 2017.

Chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành, địa phương có liên quan rà soát, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Quyết định số 177/2007/QĐ-TTg về việc phê duyệt “Đề án Phát triển nhiên liệu sinh học đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025”;Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2012 về việc phê duyệt ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống, kết hợp với tình hình, kết quả thực hiện Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg ngày 01 tháng 9 năm 2011 về việc quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô, xe mô tô hai bánh sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm đồng bộ. Trên cơ sở đó, đề xuất việc sửa đổi bổ sung, hoàn thiện Quyết định số 177/2007/QĐ-TTg và số 53/2012/QĐ-TTg cho phù hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.”.

Nghiêm túc triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo kết luận số 255/TB-VPCP, Bộ Công Thương đang tích cực phối hợp với các Bộ ngành, địa phương và các đơn vị đầu mối kinh doanh xăng dầu xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện lộ trình. Để triển khai thực hiện có hiệu quả lộ trình, đảm bảo kịp tiến độ kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, chỉ cho phép sản xuất kinh doanh xăng E5 RON 92 và xăng khoáng RON 95, Kế hoạch thực hiện của Bộ Công Thương gồm những nội dung chính dưới đây:

- Chủ động kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện của các địa phương, các doanh nghiệp đầu mối sản xuất và kinh doanh xăng dầu, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh cồn sinh học. Tăng cường theo dõi sát tình hình triển khai thực hiện Lộ trình để chủ động có phương án, giải pháp ứng phó kịp thời; đôn đốc các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu đảm bảo nguồn cung xăng sinh học (E5 RON 92, E100) cho thị trường, đảm bảo không ảnh hưởng tâm lý, lợi ích người tiêu dùng; tổ chức hệ thống phối trộn, phân phối, kinh doanh, dịch vụ cung ứng xăng E5 RON 92 bảo đảm chất lượng theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

- Theo dõi, phối hợp các cơ quan liên quan rà soát hoạt động của các nhà máy sản xuất etanol nhiên liệu, kịp thời phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý khó khăn, vướng mắc;

- Yêu cầu các doanh nghiệp trong hệ thống sản xuất kinh doanh xăng dầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ và chuẩn bị đầy đủ về cơ sở hạ tầng vật chất, kỹ thuật để triển khai thực hiện sản xuất, kinh doanh xăng E5 RON 92 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đảm bảo từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, chỉ cho phép sản xuất kinh doanh xăng E5 RON 92 và xăng khoáng RON 95.

- Chỉ đạo các doanh nghiệp đầu mối, thương nhân phân phối, tổng đại lý, đại lý và các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên các địa phương đẩy mạnh thực hiện Lộ trình để đảm bảo mục tiêu đã đề ra; hướng dẫn và chấn chỉnh việc tổ chức kinh doanh xăng E5 RON 92 tại các cửa hàng bán lẻ phù hợp, đáp ứng yêu cầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, chỉ cho phép sản xuất kinh doanh xăng E5 RON 92 và xăng khoáng RON 95.

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về nhiên liệu sinh học nói chung, xăng E5 RON 92, E10 nói riêng, trong đó cần làm rõ lợi ích của việc sử dụng xăng E5 RON 92, khẳng định về chất lượng, kỹ thuật để người tiêu dùng yên tâm sử dụng xăng E5 RON 92.

 

Triển khai kế hoạch thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo kết luận số 255/TB-VPCP

Triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo kết luận số 255/TB-VPCP ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về việc thực hiện Đề án phát triển nhiên liệu sinh học và Lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống, Bộ Công Thương đã thành lập đoàn công tác làm việc với các đầu mối sản xuất và kinh doanh xăng dầu, nhà máy sản xuất etanol sinh học, Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn nhằm đôn đốc các đơn vị khẩn trương đẩy nhanh tiến độ và chuẩn bị đầy đủ về cơ sở hạ tầng vật chất, kỹ thuật, nghiêm túc triển khai thực hiện kinh doanh xăng E5 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đảm bảo từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, chỉ cho phép sản xuất kinh doanh xăng E5 RON 92 và xăng khoáng RON 95.

Ngày 06 tháng 7 năm 2017, Bộ Công Thương đã tổ chức buổi làm việc với 26 đầu mối kinh doanh xăng dầu trên mặt đất để chỉ đạo các doanh nghiệp nghiêm túc triển khai thực hiện kinh doanh xăng E5 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời lắng nghe, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp khi triển khai thực hiện Lộ trình.

Qua quá trình rà soát, kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu, nhà máy sản xuất etanol nhiên liệu, Bộ Công Thương cung cấp một số thông tin cụ thể như sau:

Tổng xăng tiêu thụ trên địa bàn cả nước trong năm 2016

Tổng lượng xăng tiêu thụ trên địa bàn cả nước trong năm 2016 đạt khoảng 7,4 triệu m3, trong đó, xăng E5 RON 92 khoảng 590 nghìn m3, chiếm 8% so với tổng lượng xăng tiêu thụ trên thị trường; xăng khoáng khoảng 6,81 triệu m3, chiếm khoảng 92%; trong thành phần xăng khoáng, xăng RON 95 chiếm khoảng 2,043 triệu m3, trương đương 30% so với tổng lượng xăng khoáng, xăng RON 92 chiếm khoảng 4,767 triệu m3, tương đương 70% so với tổng lượng xăng khoáng.

Trong trường hợp chuyển toàn bộ việc tiêu thụ xăng RON 92 sang xăng sinh học E5 RON 92 bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, dự báo tổng lượng xăng E5 RON 92 tiêu thụ trên cả nước ước đạt 5,357 triệu m3 (một số người tiêu dùng chuyển sang sử dụng xăng khoáng RON 95).

Tổng nhu cầu E100 trên cả nước

Tổng nhu cầu E100 trong năm 2016 chiếm khoảng 29.500 m3. Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, khi chuyển đổi toàn bộ việc tiêu thụ xăng RON 92 sang xăng sinh học E5 RON 92, ước tính nhu cầu nguyên liệu E100 để pha chế E5 RON 92 khoảng 267.850 m3.

Tình hình sản xuất và kinh doanh etanol nhiên liệu

Hiện nay, việc cung cấp etanol nhiên liệu để phối trộn lượng xăng sinh học E5 trên chủ yếu từ 02 Nhà máy Nhiên liệu sinh học của Công ty TNHH Tùng Lâm với tổng công suất: 200.000 m3/năm (200 triệu lít/năm) đủ để phối trộn 3,9 triệu m3 (3,0 triệu tấn) xăng sinh học E5/năm. Trong năm 2016, Công ty TNHH Tùng Lâm đã bán ra thị trường khoảng trên 2000 m3/tháng. Ngoài 02 nhà máy của Công ty Tùng Lâm hiện trong nước còn 02 nhà máy với công suất 100.000 m3/năm (100 triệu lít/năm) tại Dung Quất và Bình Phước đang tạm dừng sản xuất do chưa có thị trường tiêu thụ sản phẩm. Các nhà máy này đang khẩn trương xây dựng và triển khai kế hoạch để đưa nhà máy hoạt động trở lại, dự kiến sẽ khởi động lại chậm nhất là cuối năm 2017.

Tình hình triển khai hệ thống phối trộn xăng E5 RON 92

Trong số 26 thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu mặt đất (tổng số là 29 đầu mối kinh doanh xăng dầu, trong đó 03 đầu mối chỉ kinh doanh nhiên liệu hàng không), 5 thương nhân có hệ thống phối trộn xăng E5 đang hoạt động là Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), Tổng Công ty Dầu Việt Nam - Công ty TNHH một thành viên (PV Oil), Công ty TNHH một thành viên Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Petro), Công ty TNHH một thành viên - Tổng công ty Xăng dầu Quân đội, Công ty cổ phần thương mại đầu tư dầu khí Nam Sông Hậu. Cụ thể:

- Petrolimex hiện có 05 trạm trộn xăng E5 đặt tại 5 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP HCM, Cần Thơ; sử dụng công nghệ trộn in-line liên tục. Tổng công suất 5 trạm trộn đạt khoảng 1,055 triệu m3/năm. Petrolimex đang nâng cấp một số trạm trộn hiện có và đầu tư thêm các trạm trộn tại Hà Nội, Phú Thọ, Quảng Ninh, Hà Nam, Nghệ An, Bình Định, Khánh Hòa, Bà Rịa-Vũng Tàu. Tổng công suất phối trộn sau khi nâng cấp và đầu tư thêm đạt khoảng 3 - 3,4 triệu m3/năm.

- PV Oil hiện có 12 trạm trộn xăng E5 đặt tại 9 tỉnh, thành phố. Tổng công suất của 12 trạm trộn này đạt khoảng 89.000 m3/tháng, tương đương khoảng 1,068 triệu m3/năm (8h làm việc/ngày). Ngoài ra, PV Oil hiện đang đầu tư thêm 2 trạm tại Quảng Ninh, 1 trạm tại Thái Bình, 1 trạm tại Hà Tĩnh, 1 trạm tại Cần Thơ, nâng tổng số trạm trộn lên 17 trạm. Một số trạm hiện hữu cũng đang được PV Oil nâng cấp, cải tạo. Tổng công suất các trạm trộn xăng E5 sau khi nâng cấp, cải tạo và đầu tư thêm của PV Oil đạt khoảng 1,668 triệu m3/năm (8h làm việc/ngày).

- Saigon Petro hiện có 02 trạm trộn xăng E5 đặt tại TP HCM và Cần Thơ. Tổng công suất 2 trạm khoảng khoảng 660.000 m3/năm.

- Tổng công ty Xăng dầu Quân đội có 03 trạm trộn xăng E5 đặt tại Hải Phòng, Đà Nẵng, Nha Trang, công suất khoảng 108.000 m3/năm.

- Công ty cổ phần thương mại đầu tư dầu khí Nam Sông Hậu có 01 trạm trộn xăng E5 tại Cần Thơ, công suất 72000 m3/năm.

Bên cạnh 5 thương nhân đầu mối đã triển khai hoạt động các trạm trộn xăng E5, có 02 thương nhân đã triển khai trạm trộn nhưng chưa đưa vào hoạt động là Công ty TNHH một thành viên thương mại dầu khí Đồng Tháp và Tổng công ty thương mại xuất nhập khẩu Thanh Lễ - TNHH một thành viên. Công ty TNHH một thành viên thương mại dầu khí Đồng Tháp đầu tư 2 trạm trộn tại Đồng Nai và Cần Thơ, tổng công suất khoảng 172.800-230.400 m3/năm (8h làm việc). Tổng công ty thương mại xuất nhập khẩu Thanh Lễ

- TNHH một thành viên đầu tư 2 trạm trộn tại Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương, tổng công suất khoảng 576.000 m3/năm.

Như vậy, tổng công suất các trạm trộn xăng E5 RON 92 từ 5 thương nhân đầu mối đã triển khai hoạt động sau khi nâng cấp, cải tạo và đầu tư thêm và 02 thương nhân đã triển khai trạm trộn nhưng chưa đưa vào hoạt động đạt khoảng 6,2 - 6,7 triệu m3/năm.

Từ tình hình triển khai thực hiện sản xuất và kinh doanh của các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu, các nhà máy sản xuất E100, hệ thống hệ thống các trạm phối trộn xăng E5 RON 92 trên cả nước cho thấy, nguồn cung xăng sinh học E5 RON 92 hoàn toàn có thể đáp ứng được nhu cầu thị trường khi thay thế toàn bộ xăng khoáng RON 92 bằng xăng nhiên liệu sinh học E5 RON 92 kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

Vụ Khoa học và Công nghệ


Tags:
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ