Truy cập nội dung luôn

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu "Mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung cấp Bộ năm 2018 áp dụng kết quả đầu thầu mua sắm tập trung năm 2017"

24/09/2018

Ngày 21/9/2018, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu "Mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung cấp Bộ năm 2018 áp dụng kết quả đầu thầu mua sắm tập trung năm 2017".

Theo đó, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu "Mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung cấp Bộ năm 2018 áp dụng kết quả đầu thầu mua sắm tập trung năm 2017" thuộc Dự toán mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung cấp Bộ năm 2018 với các nội dung chủ yếu sau:

- Tên nhà thầu được đề nghị trúng thầu: Công ty TNHH Công nghệ và Thương mại Tấn Phát.

- Giá đề nghị trúng thầu 2.035.923.861 đồng (Hai tỷ không trăm ba mươi lăm triệu chín trăm hai ba nghìn tám trăm sáu mươi mốt đồng; chưa bao gồm thuế GTGT và chi phí dịch vụ khác có liên quan để thực hiện gói thầu).

- Loại hợp đồng: Thỏa thuận khung

- Hình thức hợp đồng: Trọn gói

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Tối đa 60 ngày làm việc kể từ ngày ký thỏa thuận khung.

Chi tiết xem tại đây.Tags:
Tin liên quan
QUỐC TẾ
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ