Truy cập nội dung luôn

Quy định các điều kiện xây dựng công trình điện sinh khối

31/03/2014

Ngày 24 tháng 03 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 24/2014/QĐ-TTg về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện sinh khối tại Việt Nam.

Theo đó, quy hoạch phát triển và sử dụng năng lượng sinh khối quốc gia và quy hoạch phát triển và sử dụng năng lượng sinh khối cấp tỉnh được lập một lần cho giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030 và được điều chỉnh, bổ sung khi cần thiết. Từ các giai đoạn quy hoạch sau, quy hoạch phát triển điện sinh khối được lồng ghép vào Quy hoạch phát triển điện lực cấp tỉnh và Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia.

Quy hoạch công trình điện sinh khối ngoài việc phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 72 Luật Xây dựng và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan như: Có mặt bằng xây dựng để bàn giao toàn bộ hoặc từng phần theo tiến độ xây dựng do chủ đầu tư xây dựng công trình và nhà thầu thi công xây dựng thỏa thuận; có đủ nguồn vốn để bảo đảm tiến độ xây dựng công trình theo tiến độ đã được phê duyệt trong dự án đầu tư xây dựng công trình..., chủ đầu tư khởi công xây dựng công trình điện sinh khối nối lưới còn phải đáp ứng một số điều kiện sau: Có Giấy chứng nhận đầu tư, văn bản chấp thuận mua điện của bên mua điện; thỏa thuận đấu nối với đơn vị phân phối hoặc đơn vị truyền tải điện (đối với dự án điện sinh khối nối lưới) và ý kiến về thiết kế của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng công trình.

Cũng theo quyết định số 24/2014/NĐ-CP, trong vòng 12 tháng kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, chủ đầu tư không khởi công xây dựng hạng mục chính của công trình hoặc tối đa 24 tháng kể từ ngày cam kết vận hành trong Giấy chứng nhận đầu tư mà công trình dự án điện sinh khối không được đưa vào vận hành, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm xem xét để thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định, báo cáo cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao dự án cho nhà đầu tư khác thực hiện (trừ trường hợp có lý do chính đáng và được cấp có thẩm quyền chấp nhận việc tạm ngừng hoặc giãn tiến độ thực hiện dự án).

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 05 năm 2014. Chi tiết, xem tại đây.Bình luận
Tags:evn24/2014/QĐ-TTgcong trinh dien sinh khoitap doan dien luc viet namLuat xay dung
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ