Truy cập nội dung luôn

Quy định về giám sát thị trường phát điện cạnh tranh

13/07/2012

Với mục tiêu phát hiện các hành vi vi phạm quy định về thị trường điện, khắc phục những vướng mắc, khó khăn, kém hiệu quả trong quá trình vận hành thị trường phát điện cạnh tranh, ngày 29 tháng 6 năm 2012, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 18/2012/TT-BCT quy định giám sát thị trường phát điện cạnh tranh.

Thông tư này quy định về hoạt động giám sát thị trường phát điện cạnh tranh và trách nhiệm của các đơn vị tham gia thị trường điện lực. Thông tư này áp dụng đối với các đơn vị phát điện, đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện, đơn vị mua buôn duy nhất, đơn vị truyền tải điện, đơn vị phân phối điện.

Theo nội dung Thông tư này, công tác giám sát thị trường điện được thực hiện trên cơ sở những nguyên tắc cơ bản sau: (1) Phân cấp giám sát thị trường điện: Cục Điều tiết điện lực có trách nhiệm giám sát toàn bộ các hoạt động của thị trường điện; Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm thực hiện một số chức năng giám sát thị trường điện, đánh giá hiệu quả vận hành thị trường theo quy định tại Thông tư này; Các đơn vị thành viên thị trường khác có trách nhiệm phối hợp với Cục Điều tiết điện lực và Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện trong giám sát thị trường điện; phát hiện và báo cáo Cục Điều tiết điện lực các vấn đề phát sinh, các hành vi có dấu hiệu vi phạm trong quá trình vận hành thị trường điện; (2) Các phân tích, đánh giá, kiểm tra và biện pháp xử lý phải căn cứ trên các quy định vận hành thị trường điện, hệ thống điện và các quy định có liên quan; (3) Các hoạt động giám sát thị trường điện phải căn cứ theo các thông tin, dữ liệu và các kết quả vận hành thị trường điện; (4) Các báo cáo giám sát thị trường điện và các kết quả đánh giá, kiểm tra hoạt động thị trường điện phải được công bố, đảm bảo tính minh bạch, bình đẳng, không phân biệt đối xử giữa các thành viên thị trường và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.

Về phạm vi giám sát thị trường điện, công tác giám sát thị trường điện tập trung vào những nội dung chính sau: (1) Kết quả vận hành thị trường điện, bao gồm đánh giá và kiểm tra các kết quả thị trường điện, tiến hành điều tra, phân tích, nghiên cứu sâu hơn đối với các kết quả vận hành thị trường điện nếu phát hiện có dấu hiệu bất thường; (2) Hành vi của các đơn vị phát điện trực tiếp giao dịch trên thị trường điện; (3) Hành vi của Đơn vị mua buôn duy nhất; (4) Công tác vận hành thị trường điện của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện; (5) Công tác vận hành của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện đối với các đơn vị phát điện giao dịch gián tiếp; (6) Công tác phân bổ sản lượng hợp đồng của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện; (7) Vấn đề thanh toán; (8) Vấn đề cấu trúc ngành điện và cơ cấu sở hữu.

Thông tư quy định Cục Điều tiết điện lực tiến hành điều tra vi phạm trong các trường hợp: Phát hiện hành vi có dấu hiệu vi phạm căn cứ theo kết quả đánh giá, giám sát thị trường điện; Theo đề nghị của đơn vị thành viên thị trường điện; Theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền. Cục Điều tiết điện lực có trách nhiệm giám sát các hành vi lạm dụng vị trí độc quyền, vị trí thống lĩnh hoặc các hành vi cạnh tranh không lành mạnh trên thị trường điện.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2012.

Chi tiết Thông tư xem tại đây.

 Tags:
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ