Truy cập nội dung luôn

Quy trình kiểm tra chất lượng thép nhập khẩu tại nguồn

19/05/2014

Bộ Công Thương vừa bàn hành Quy trình kiểm tra chất lượng thép nhập khẩu tại nguồn (QT 47)

Ban hành Quy trình này nhằm quy định thống nhất trách nhiệm, trình tự thủ tục, nội dung kiểm tra chất lượng thép nhập khẩu tại nguồn (tại nước xuất khẩu) do Bộ Công Thương chủ trì theo qui định của Thông tư liên tịch số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31/12/2013 của Bộ Công thương và Bộ Khoa học và Công nghệ (gọi tắt là TTLT số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN).

Trong đó, Vụ Khoa học Công nghệ là đơn vị được phân công và chịu trách nhiệm giúp Lãnh đạo Bộ Công Thương tổ chức thực hiện quy trình này.

Quy trình này áp dụng trong việc kiểm tra chất lượng thép nhập khẩu tại nguồn (tại nước xuất khẩu) do Vụ Khoa học Công nghệ, Bộ Công Thương chủ trì cho các loại sản phẩm thep qui định tại Phụ lục 1 của TTLT số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN.

Các thành viên của Đoàn kiểm tra, đánh giá chất lượng thép nhập khẩu tại nguồn (tại nước xuất khẩu) do Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định thành lập trên cơ sở đề xuất của Vụ Khoa học Công nghệ phải tuân thủ quy trình này.

Chi tiết xem tại đây.

 Bình luận
Tags:quy trinhnhap khau thepxuát khau
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ