Truy cập nội dung luôn

Quyết định chỉ định các cơ quan đầu mối để thực thi Hiệp định Thương mại Việt Nam - Cuba

05/04/2021

Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 162/QĐ-TTg ngày 02/02/2021 về việc chỉ định các cơ quan đầu mối để thực thi Hiệp định Thương mại giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Cuba.

Thông tin cụ thể, xem tại đây
Vụ Thị trường châu Âu - châu Mỹ


Tags:
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ